Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.mm .— ,N. Yr ydwf fl ao preill wedi gwneud arch- ™ ^r w^ wedi analyso wiliad loanwl i uiewn i ausawdd X ^V* GEORGrE'S S/" GEORGE'S PILE AND GRAVELX /eicbPeleni.aoj-rrdymjn.^leuA /PILLS," ao yr wyf yn cael «n\ t»«d yu gyfansoddedig o r vyfietriau nn y^ n m trpr J. A J Jhj-i Hol tyneraf. Yr wyf wedieudefnyddio I lLlll 01 y lY J\. V iLL I gyfans°ddedig o ddefynddiau I yn kolaeth am flypyddau lawer rnewn 1 .#/ Ibjrtcuol. Nid oes yftddynt ddim o natur pi-ii-itti, I)i-a(-fit,-e, a byny gyda Uirytldiant || PILLS. tfetelaidd. Y. TDTO O'E M I Hiuhdiy. Khoddant esmvvythad buan 1 rai I I I li nifwn sefyllfa auobeithiol 6 herwydd y IJ — §\ BOD YN FEDDYGINIAETH DBA GWERTH• IJ V Pi! OB a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jl PAROTOIR Y PELENI UCHOD Y\ FA WE AT Y DOLIIRIAU IIYNY AE GYFER Jj Ydweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu JJ MEWN TRI O DDULLIAU \v PA RAI Y MAENT WEDI ft cyifelyb fel meddyginiaeth tuarg f§> V. y* ft NX at wella y Pile, a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN; KU HAMCASP. ,0? Gravel. &. MO. I'GEORGES PILE FT GRAVEL PILLS. WILLIAMS, /1 ^■ -,1 | No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. IN» « *•* No. 3'GEORGES PILLS FOR THE PILES.. LIB „ „ „ |! GOCHELWCH DWYLLWYR. „ TTT~T~; — GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyohau Is. l|o. a 2s. 9o.yrun. t Dal i well aylw fod enw y gwneutlmrwr 7~ ■, Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, sir Stamp y Lly wodranth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS ic ER EICH PERSWADlO, nachymerwch j, hob bhvoh. lieb hyn mil otes dim yn DRWY YR HOLL FYD r Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb iarall. 7 owl F POEN YN Y^CEFN | F CHWYDD YN Y TMED |J "F' F DWIRAPOETHAO*TFLT.LOL/F I LUMBABO. SCR^^J F RHWYMEDD, &o. I 7-% ..))!)!: •>[> i J m m m m m m ■ ■ ■ „ O-EORO-E'S ■" • m mm m m m\ m MR. GEORGE, J1 M O r> N XFCT T DSTN S,B' RHVMN«- V* I I i f^i €. T r\ V Y*a I a I much pleasure in bearing testimony to the DeiU' ^ir.— lOUl' Pills take well licre, groat efficacy of yt»ur rills for Hies and Gravel, i always recommend them with the greatest confidonce to mv CUB- and in time I shall have a large opening ~l— r -r d tomers as boiiiK superior to any other medicine in relieving I I i I ik^ j those troublesome and jiiuniul rtisorderB, and am rarely for them. Yours truly, dita^ointed even In most obitinalt cases, R I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the ltoyal Family. Y M(U Y peieni hyn yn feddyginiaeth FRAHKIJN DIXON. SICR, BUAN. A DIOGEL I'R J. 'J.I IL. op PILES AR GRAVEL. < | t ()),,). ac i lumvt o anhwyldemu ereill, tydd bob ¡ ,1' amser yn eu canlyn: megy. i RT A"1 RJLI JL'11! POEN YN Y CEFN. YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG S J? (< '-GWISLLHAD TREUL1AD, RHWYMEDD. LLYNGER MAN DIFFYQ JT J „ „ ANADL. POEN YN YR ARENAU R LWYNAU. SORNI F/ V YR WRF Wfdi bod yn 0 KTLYFEBDOL. — Bum <J> Vr FTTJ" *H *B VSTVMOO. POEN DIRFAWR'VN Y COUUDDION. >7 MBOENI P»'r H1M »'r GIMWL, yn NSHYD« X & Vll gi:if lawer O flvnvddau GWAEW GWYNT. COLIC, TE MLAD O BWYSAU YN Y X It<lm mawt ar rai Hinscrau/jndufewnol, aj4>tua „* ,'p;i • <• n„RI,| <& CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSQAROEDD. a«uddeg mlyncdd, ac am y pomp misolftf cyn i mi >» FR'"1 S 1 LI>-> *11 UI<ivei. I.I.UUII ,P DWFFT POETH, DWFR-ATALIAD, Y SWELEBIAD YN pael gafael ar eich poleni clnvi, yr «od<iwn wedi fy A VR 11C1I1IVVTI Y 11 :(lluiig i rfvll nr fy BVVL AC ANEULUR,SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr (fttethiwo i arcs yu J- ty. Vr oedd y fath boon „ U UN_ OENAu, POEN YN Y BORDC WYDYCD, OHWYDDIANT gofidiis yn fy ngholuddiou, fy ngliylla, n'm y«(fyf»int, » 1 g:lll V [M>EN ACNO.M.NL LUL, A I » Y» Y TRAED 40. I' poen mnwr yn fy mhen, UC yn ftddw Kail Vn-ndro, fel naa I '•!••'•!• Vli ft' ajlieu. Fe Wilimth Doctoriaid 1 „UI.UNVBI.URI I' B»nwnftmgyffredpethauyiieulliwaulluni)riodoI; mewn1 1 I RHOOOANT ESMWYTHAD UHIOMOYRCHOU I gAJR yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boena selm, fel ,1 I ■. .i •itfi'IiiVl '1 H**u 1 J'T I !—: I gftllwn gredu fod mndd i mi byth wclla; ond diolch i jl W V• • 'till .Mv'LT liiii'DHI H'viiv, I PERCHENOQ, *1 Awdwrpobdatoai,aphorcUIeh*/tth»n. JL ,N I li Vn mhen bythefnon, drwy ddefnyddio eich Pc'leni yn ol /I li ■! -I'tlfilVM- lie- odd v.rtll NN O I J E. GEORGE, M.R.F.S.. eich eyfarwyddyd, yr ix-ddwn yn PALLA dilyn fy nfrulwedi- jl flvchn'-d o (iKOKGK'8 7 gaeth Bjdag egni aphlesor. Yr oeddynt yn fy ngwella I TT T 39 W A T /V bwiddhebyn WYBEDI RUI, pan y modd tawelacesiuwytli FII.H- -»II. t r-:A\"l-'Ii I ILT.S. a cl.vmerais I M 1 M W A J. JX, V yr oeddynt yn gweitliredn arnaf. IT.; O SNI.VNF- i-r vih'rvf tin ■■ « LI /■% A M O LJ I E» er YR oedd fy ngliyfansoddiad wedi myned mor /J II O iHUiAllt 1,1 y tj J J Q L A M O'R Q A N Q H I R E. V O« CHW, ond drwy tNuiian i'W cymeiyd, y !(»'<■ t; a tl tl if V. •ah 2 —. V maent wedi fy adfrryd i'M gwres fel cynt, I, ..R. /y f (S\ X ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc or -W X. !•' A MI A i!iD v\ AlvDS, /F \SSS=SXSSSSI^S==S==^^S^S^STD uewydd.-Ydwyf, &c. S\>VILT) ABE ABEL'.TIAKT^ ,t. H_ ■:t it I Bala: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan H. EvANS, Swyddfa'r Cronid, Tegid St., Gorphenaf 19,1878.