Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

rill V1 S' 0 e o r g e' s j^ORG^MI^^KK^L G e o r ge'8^ Pile & (fPILE^ GRAVEL r riie & 5 Grayel PILLS Gravel J Pills. t}il18. &1 via%, J IUL '[LOb. Jd:U YN DDIYSGOG FEL Y GRAIG. (FIRM AS A ROCK.) i'm 16 111 magma asswum Gymetasiwymethm Yr ydwyf wedi edrych dros fanoedd o law ysg' ifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. j. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o dferthynas i'r gwelliantau a ddyg. ■vVyd oddiamgylch. trwy ofterynol- iaeth ei "Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu atn rylfeddol rinweddau peleni Mr. George. Ystyriwyf y bwndel tyst- iolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol foe1 Mr, George drwy ei ddarganfyddiad Wedi bod yn foddion i liniars poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr. t). E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamor. gan. mRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi — ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae UN ddai-par- iaeth yn ein gwlad wedi casglu aerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant a phob- logrwydd, fel erbyn. hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin mae eisieu crybwyll mai y Feddyginitetb y cyfoirir ati yw y fyd-enwog. *r*L is» IKS PILE AND GRAVEL Y mae y Feddyginiaeth Werthfawr hon i'w chael mewn Tri Ffurf. No. 1.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.-George's Gravel Pills (label las). No. 3.-George's Pills for the Piles (label goeh). Gwertbir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man inewr 0 Blychau Is. llc., a 2s. 9c, yr un. Gyda'r Post am Is. 2c a 2a. 10c. GOCHELWCrl DWYLLWYR. Oymeradwyaethl i TREFGABH (FB#I Anwyl Syr,—Diolch yn chv/i am eich meddyginiaeth w_e fawr, gwnaeth les svlweddol 1 Yr ydym bob amser yn cadweJC peleni yn y ty, ac edrychwo nynt fel r'nai o'r pethau hy^y ydynt yn angenrheidiol i gysU.^cjj dedwyddweh teuluaidd. M»e 1 Peleni ganmoliaeth gyfFredino > yn bendifaddeu nid heb del dod, Nis gwn am un B"eddyg iaeth yn Nghymru mewn o fri, nac ychwaith wedi g^n cymaint o ddaioni. Edryebi^ noch gan filoedd fel cymwy11 i'ch cenedl. Ni fu gQl7^ er|.ept nemawr o ymddiried mewn Medicines, ond ystyriwyf Sx och chwi yn eithriad anrhyde Gobeithiwyf y cewch fly°y lawer i wneyd lies i gleifi°n gwlad. D. OLIVER EDWARDS (GweinidOg). -=: Perchenog: J. E. George, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE.