Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

■ Many of Britain's I 40 Millions g who know how much a little money, properly spent, will bring g in, and what they save if it runs into pounds, |§9 Are Continually Writing to Me ^fll^ 13 and speak in unstinted praise of their thorough satisfaction with the goods tftf and treatment they get from me. If you care to know all about wha'' an, |@ I sell, and why it is I hold the whip hand m giving good value for absolute fjlfl next-to-cost prices, send me a post card this evening for !9 My Big Book of Record=BreaKing Bargains. ^ig| S Here you will find, among the thousands of unique offers, many specimens of the glowing g §§L This BooK "TalRs" Entertainingly, B vaue in ■ SOLID SILVER WATCHES FOR MEN, 1 y|L I 2'9, silvel Broc,ches'10 An so 011 g ne y ||| 280 pages. Send me your own post card this evening. The Monster Book will be posted to you by return. You'll like it, and show it to your friends. No. 690 Market Street, H MANCHESTER. TO STOP THAT COUGH WHICH IS FULLING YOU ALL TO PIECES, TAKE THE RIGHT REMEDY; DEAKIN'S MIRACULOUS CHEST, COUGH, AND Lung Healer. ♦—■—— THE GREATEST TONIC AND LIFE SAVER THE WORLD CAN PRODUCE. Sold in Bottles only, with Engravings of Inventors and Trade Mark, to prevent imposition and fraud. Prices Is. 11-d. Post paid, Is. 3d. and 2s 6d. 2 + REMARKABLE CURES CONSTANTLY REPORTED. T/ftTTD I TUP HEALTH, HAPPINESS, YUUK Llr L. WELFARE, and COM- FORT, depend on these GENUINE ORIGINAL REMEDIES. SOLE PROPRIETORS G. DEAKIN & HUGHES, The Inflammation Remedies Co., BLAEN AVON. AND MAY BE OBTAINED OF ALL DRUG STORES, MEDICINE VENDORS, AND CO-OPERATIVE SOCIETIES. Llyfrau Cyfrifon Eglwysig —14^ «8>H- AT gadw Cyfraniadau at y Weinidogaeth &c., wedi eu rulio a'u hargraffu yn arbenig. Pris 8s. 6c. yr un. Cludiad yn rhad I'w cael yn Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. J 11 j LATEST. ilMjloamer^ FOUNTAIN From 5/6 to PENS* ^"each' Clngloamep Fountain Pens "CfjltflociTlieT* Arc made to be used "Gnqloamer* Will last for years —.—— "Qngloamep Will not leak or 'blob' Vfifr>rr?nrim/>Y* Fitted /itli the best M/fywtf/ hard-pointed gold nibs ^CillCfloUTTieT* Are a revelation of perfect precise workmanship "ffnrtlnrfWPT* Are genuine writing in- Wlffwamejp stxuments, not playthings *CInaloamer supplied with gold dupu- ca^c y°ur favorite rub Admirable presents ungwumej; Goocl friends Sold by Joseph Williams and Sons, Tyst Office, Merthyr Tydfil. TELERAU 'Y TYST.' Anfonir y 1 Tyst' am Chwartcr fel y canlyn carriage paid), os telir yn mlaen llaiv:—Vn am ■2s Dau am 3s. 4c., Tri am 4s. lc. Os na thelir yn mhen, Un am 2s. 2c., Dau am 3s 6c., Tri am 4s. 6c. Am unrhyw nifer uwchlaw Tri, caniateir 2c. yn y Swllt ar barscli fyddo yn myned triby -y Post a 3c. ar barseli fyddo yn myrid gyda'r Rheiffyrdd. LLYFRAU Cyfrifon wedi eu darparu gadw Cyfrifon y Weinidouaeth yn hyood resymol o Swyddfa'r TYST, Meithyr Tydfil. COFIANT A GWEITHIAU EDWARD ROBERTS, SEION, CWMAFON, YN cynwys 8 o Bregethau cyflawn, 22 o Sketches, Esboniad, Traethawd, Papyr ar Godi Pregethwyr, Brwydr Addysg yu 1851, a materion ereill, mewn llian hardd. Pris 3s 6c. 345 o dudalenau. Yr oedd Edward Roberts yn un o bregethwyr goreu Cymru, ac ymae Mr Morgan wedi ysgrifenu yn rhag- orol. Dymuuaf i'r llyfr ledaeniad helaeth.—Y Parch. T. Johns, Llanelli. I read the book from cover to cover at a sitting, so interesting I found it to be'-Y Pai-ch Cyitrig Davies, M.A Menai Bridge. 1 This biography gives Edward Roberts his right 9 place among Wales's great champions. His sermons were analytical and thoughtful, and often brilliant. Being of a philosophic turn of mind, he was equal to any emergency. Dr Morgan has made him alive again in his fascinating volume. '-South Wales Daily News. Ar air a chydwybod y mao y Cofiant yn mhob ystyr yn deilwng o'r gwrthddrych,'—-IT Parch John Evalts, S(trdis. Un o bregethwyr hynotaf yr Annibynwyr yn ei oes, a darllenwr mawr mewn athroniaeth. Yr oedd amryw- iaeth diderfyn yn ei weinidogaeth, a'i adnoddau yn gyflawn dros ben. Y mae ei gymeriad yn haeddu ei godi i sylw.' 1'w gael oddiwrth yr Awdwr, Parch J. VYRNWY MORGAN, Ty'r Eglwys, Cwmafon, Port Talbot. y CRONICL CENADOL CYH0B3DIAD MISOL DARLUNIADOL, DAN NAWDD Cymdeithas Genadol ndain. Pris Ceiniog. GOLYGYDD: Y PARCH W. DAVIES, LLANDEILO OYNWYSIAD RHIFYN AWST. Apll Dr Griffith John at Eglwysi Cymru. Myned i'r Nefoedd ar eu Deulin. Cyfarfod Dirwestol yr Undeb yn Mangor-Anerchiad y Cadeirydd, Mr D. D. Williams, Merthyr. Darlun—Y Parch Geo ge Cousins, Ysgnfenydd Tramor. „ Gwyl y Camaricwn' gan Indiaid Patagonia, gan y Parch Esau Evans Yr Undeb Cynulleidfaol, 1904—Y Cyfarfod Cenadol, gan T. T.—Adroddiad Pwyllgor y Genadaeth— Adroddiad yr Ystadegydd, y Parch 11. Eynon Lewis, am 1903. I'w gael yn Swyddfa'r TYST, Merthyr. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS CENAD HEDD DAN OLYGIAETR Y Parchn. J, Thomas a J. Jones, Merthyr. RHIFYN AWST, 1904. OYNWYSIAD. Y Weinidogaeth Hon, gan y Parch J. Bowen-JoneS, B. A., Aberhonddu. Moses fel Dyu a PhroBwyd, gan Mr D. Arthen Evans, Barry. Y Bwthvn Dedwydd, gan Gwilym Maries. Orefydd yn y Teulut-Teulu y Llethramlwg, gan Gymydog. Cartrefwlad y Cymry.. Oofnodion Misol, gan J. T.-Arthur Balfour, y Puf weinidog-Niesur Gorthrech Cymru gam yn mlaen —Yr Undeb Cymreig—Marwolaeth Kruger—Llada Amser. Taith Flin ar Nawn Teg, gan Glan y Taf. Cefnder a Chyfnither. New Guinea, gan J. B. J. T6n—1 Canu'n Llawen,' gan Harry Owen, Garnant Y Golofn Farddonol.- Y mada wiad y Parch Peter Pricot M.A., gan Pedrog-Deigryn ar Fedd Cendwen, gan Tom Cynon. Nodiadau Llenyddol. T) n< Y Wers Sabbathol, gan y Parch E.J. Lloyd, LU dudoch, Penfro. I'w gael yn Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydhi. OWYDDFA'R 'TYST' am Lythyrau Cymeradwy- O aeth a Llyfrau Cyfrifon. Cyfrolau o Bregethau a phob math o Argraffwaith,