Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael < Rhaglenrii Cymanfaoedd Cariu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID SEF CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI. AC YMARPEROI, AR HOI.I. GYNNWYS YR EPISTOL, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AEI.ODAU YR YSGOI< SABOTHOI., AC ERAIH, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau ar yr Hcbreaid," Y Dyn leucine," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. i Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Athrofa Aberystwyth. x (Un 0'" Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr etrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr Igeg o fis Medi, 1916, Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd TRI 0 GATECISMAU (A R CAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( 1.— Y Deg Gorchymyn. Sef- ? II.—Y Nefoedd. Sef_ I III.-Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris Ceiniog ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Oludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cad o Swyddfa'r 'fiST,' MERTHYR. Poteli 2/3 A 1/9 i Defnyddiwyd I gan Parch Chas. Spurgeon, !Parch W. Carlile, Parch Fuller SQooch, a Cenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELC HI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n Uyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaetb lawn am ein gwinoedd; befyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE. Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd y wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba ral gynrychlolan nodd uwcblaw pam' pwys o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, lurDI, Ilwgr. dwfr, lllw, neu unrhyw fat-or I roddt btaa. Y aural, felly, ntd yn unlg yn Ddlod laehas a Melus, ond yn donlc oryf-Me dygintaeth Natur—anmhrlaladwy I glelflon, non Ue y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr gyched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WKLCHTS Non Alcoholic INTALID WINE sudd pur, grawnwin, y mae yu adferydd y gelllr el roddl 1 glelflon gyda pheraalth ddyogslwch. Anfonlr Potel Belnt fel sampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad Ss 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd.. Saraeen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches? If not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENMD HEDD. CE"NNAID HEDD,  PRI8 DWY GEINIOGYN Y Ml S.J fcfcvf Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN MEOI. 1916. OYNHWYSIAD: Tevrnged i Qoffadwriaeth nn o Ragorolion y Ddaear sef Mrs Rachel Lewis, Llwyndu, Glais, gan J.T.G. Mebyd lesn Grist, gan John Lloyd, Penydarren, Merthyr. Tywalltiad CJyffredinol yr sbryd (parhad), gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Oofnodion Misol, gan y Golygydd- Y Bwrdd Rhyfel Rhyngenwadol—Dydd Ymostyngiad ao Ymwroliad —Jiwbili Gweinidogaeth y Parch D. A. Griffith, Troedrhiwdalar-Yr Eisteddfod yn Aberystwyth. Dyledswydd yr Eglwys yn Wyneb y Rhyfel Presennol, gan y Parch J. Seymour Rees, Ebenezer, Oefn Ooed. TON-I Brookfield,' gan Abel E. Jones, A.C., Rhymni. Y Golofn Farddonol-Y Milwr Clwyfedig, gan y Parch G. Penrith Thomas, Ferudale-Er Oof am y ddiweddar Mrs Dinah Jones, Llandeilo, gan Gomer Fardd, Llandeilo. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w 'gael oSSwyddfa'r "Tyst." Yrelw arferol J^Ddosbarthwyr.