Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

<0H9Hft dUctions at H. Samuel's Gtrheias t the most W Clearance Sale ape inakinr Q A j ak ????AMaZ! M S 0 PPMT? M tT??j?? f°r saving m°ney ever known in the distri.t Cal early! There are beirgains 55 Half Poop ??. etc.. C 2 Diaiii onds & 3 fine Sal)l,bire, wtuid i! Rtivos miss. Typical or R bies, ill L-iciily cai:ve,,i c-, n't ait'ord to 18 -c l Gold, clanv settiiig. ;2 offers t"t,orn XO,'6 b Y VII, the window. speci Nickel plated 4P U li]9 Gift Safety Razor ati jol AftVo for blades,in CASEOFTE&SPOONS. S????. ??'???'? ? Teaspooiis, iii case coin- speci?7 PAID. SILVER WRIST WATCH. High-grade CALL l?eyles;s nioveii)ent, perfect I<eeper,tiaii d soi-tie stel*-     liiig Silver Cl,se. Strap 12/6 OW! iiiy sliade., (Js,,ially'2I  N T adtN FARES w m <? M ???i? ? ?  \??=  ??'' ?a?c hma k er to ?e ??mt'ra?,t |.E^W!NDOWS. 119 High Street, Merhyr. E 11 HA?SOME LOCKET. New GOLD BUCKLE KEEPER. And 265 Oxford St., Swansea. I g design, in Hall-marked Richly carved, get. HaH. Also at Newport and CardtS. H Gold, beautiful- marked Gold, £ 4 K/Cly engraved and very heavy. Q/C ? If you cannot call whte for free CataloggO to ■ 15/6 ly eii-,i-?ived and very ?- jwiel.110 M?fket Street, Manchester. lH NEWYDD EI GYHOEDDI. I .—————— T3 r GRIFFITH JOHIST ARWR CHINA. Hanes bywyd y Cenhadwr enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, I GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. PRIS 21- NET. Cyhoeddir, dros Gymdeithas Genhadol Uundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Mathews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.C. K At Bwyllgorau Cymaofaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS L SONS, LIMITED, Swyddfa'r Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisian iseiaf. Anfoner am y teleran. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c "Gweddi a Maw III) GAN Y DIWEDDAP ALAW BRYCHEINIOG. 8 TuMm. P* U. GIIIr II chael a Swyddfa'r sl TystM Merthyr. *<S iHHH MAE 4* Beecham's I *} Pi?s I t S ? yn gwneud rhai pethau yn well nag }:  unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa bethau yw y rhai hyny er mwyn deall yn glir effeithiau daionus a phell- ? gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry N1 BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent sji Yn Wirioneddol 1 ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant f ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn f ? teimlo eich huu yn dyoddef cur yn y y pen,ynfhn,gwanllyd a phruddglwyfus, ewch yn ddiatreg at BFECHAM'S ? PILLS, y rhai a gyfansoddir 0 ? gyffuriau nas dichon iddvnt eich ? niweidio ond yn sicr a wnant ddaiom ? i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws ? crach-gyRuriau newyddion a hysby- ? sebir mor feiddgar a chan-l= # Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ':i ydynt yn hollol niweidiel i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir ? BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi proft eu hunain yn Gyfeillion y BobI. | — 4: ..I; Parotoir yn umg gan Thomas Beecham, *iv ? St. Helens, Lanes. '1" G werthir yn mhob man mewn blychau, pria ? 1/1 (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau). :i! HHHH* *HHHH **H'H ODLAU COFION CEFNYDFA— RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN, + Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ARDUN, a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUOALENAU. — + CYHOEDDWYR Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R I TVST,' MERTHYR TYDFIL | Tlie Welskas&i&'s FaTomitc. i MÀBoÑ's; I ? ?' AM good a <? Name, ? DON'T FAIL TO GET IT. ? ??jtt/tM???—Bt.j?cx't, SL :Pet. It., Canil& 1\ rf