Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Jo Swyddfa'r Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Varioaa Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw Syr H. R. RBICHEI*. M.A., LL.D. DBCHRKUA'R tymor nesaf Hydref sed, 1915. Paratoir ar gyfer arboliadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrilysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewti gwerth o £ 40 i Lio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn sir FAn neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion air Ddinbych a sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Mai 2il. Ceir pob many lion gan J. B. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. DWY FIL 0 DYSTION BywgraMadau Byr o'r Prlf Vvronlaid, &e 0, GÁÄ Y Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 54 tudmlen. Prit, Lllan, 4c.; amien bapur, Ie. cludiad, 1 c. vn ychwanegol; blaendal gyda', Archfb Oddiwrth y Cykoeddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (mkrthyr), I.TD., BWTDDEPAR MKKTHYR TYDV=. ANTHEM NEWYDD. r 0 Aros Gyda Mi,' Can E. P. MILLS, Qrganydd Ellenuer, Caerdydd. Pria-Sol- ffa, xic. Hen Nodiant, 3c. I'w cael oddiwrth yr Awdur-14, Wellfield-road, Cardiff. ATSWYDDOGloN EGLWYSIG. Llythyrau Cymeraowyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys Yv amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIIXIAMS & SlINS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr riNESP Hotel (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. ) Tdegraphic Address; I Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH (T 0 and ATTENDANCE, s.  ■ PROPRIETOR— H. R. JON?ES. ■ ?mir?mn?B 1. PoteJ* 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan Parch Chas. Spurgeon, Parch W. Carlile, P&rch Fuller Gooch, ("euadaeth Ley- sum. Mabwysiedir ei SD. awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethau o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD OYMUNDEB ANFEDDWOL NV IF, T-i C IEI. Anfonwoh 80 am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. —-WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, mydd yn wlr hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, Sa ee. pob an 0 ba ral gynrychlolan nodd uwcblaw pwyt o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlWftb alcohol, surnl, aiwgr, dwfr, IlIw, neu unrhyw tater t roddll bias, Y mae felly, nid yn unig yn Odlod Iachua a Melas, ond yn donlc cryf-Heddyglnlaeth Natur-anmhrldadwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwt syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Noii-Alcoholic I I T E sudd pur y grawuwln, y aiae yn adferydd y gellir el roddi t gleiflon gyda pherfialtn ddyogelwch, Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylion lawn, yn rhad drwy y post ar dderbynlad 2a 6a Welch Grape Juice Co., Ltd., 61. Farrinadon Road, London. YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION, Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOL ANNIBYNWYR GOGIyEDD PENFRO, 1844-1914, Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. rw GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 5fed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21ain o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DA VIES, M.A., Cofrestrydd. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR'