Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

yP5 j&^saa^aBSftftgBafiasasgi^afiasaaaiBgaaia ^rWW,Bl,W^>llBlW?l'Ol,,Vl'a,lW"liM,li,UlM4J"U"mjMH,,U,"U,1'l George's Pile & Gravel Pills. lkitq^gaw^g8^gSHWBg8«gg^9flgsgg^swe»a^s -EORGTS PILE GRUBF.1 PILLS Jill, aasaea^ag^saaaasa^ftfiahiBiaaaiii f«ui«^»n»"Hiwoi,vv,p',«,,v,,u|,ir8Hwirg,,iB,ii'ip,i,%»,v,Hrv,,iwip,»^ e o r e Pile & Gravel i ills. aHMtWtrnfti<ftrl>rffa«iMM^i*i^'f-iM-rrfliirt»<Hiiiiiiiilliiriii'»i-'rrfiiilti r-f M^^Waffi^f^WS»^«l8«5!«WWSe«!M!SW»S|!ra YN DDIYSGOG FEL Y GKAI3 # # (FIBM AS A ROCK.) Cymeradwyaeth. Yr ydwyf wedi edrych dros paiioedd o law-ysgi ifiu gv/reidcliol a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o derthynas i'r gwelliantau a. ddyg- wyd oddiamgylch trwy offerynol- iaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr. George. Ystyriwyf y bwndel tyst- iolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr. George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr. D. E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamor- gan. THA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi ■*• ac eilwaitb wedi cilio o'r go!wg, mae UN ddarpar- iaeth yn ein gwlad wedi casgiu jerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mown gwertbiant a phob- logrwydd, fel erbyn hyn mae ei chyroeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin mae eisieu crybwyll mai y Feddyginieeth y cyfeirir ati yw y fyd-enwog. GEOBGE'B PILE AND GRAVEL Y mae y Feddyginiaeth Werthfawr hon i'w chael mewn Tri Ffurf. No. i,—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.-George's Gravel Pills (label las). No. 3.—George's Pills for the Piles (label goeh). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man mewn Blychau Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post am Is. 2c., a 2s. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYR. II Cymeradwyaeth. Trefgakn (Pem.). Anwyl Syr,—Diolcli yn fawr i chwi am eich meddyginiaeth werth- fawr, gwnaeth les sylweddol i mi Yr ydym bob amfeer yn cadw eich peleni yn y ty, ac edrychwn ar- nynt fel rhai o'r pethau hyuy ag ydynt yn angenrheidiol i gysur a dedwyddwch teuluaidd. Mae i'ch Peleni ganmoliaeth gyffredinol, ac yn bendifaddeu nid heb deilyng- dod. Nis gwn am un Feddygin- iaeth yn Nghymru mewn cymaint o fri, nac ychwaith wedi gwneyd cymaint o ddaioni. Edrychir ar- noch gan filoedd fel cymwynaswr i'ch cenedl. Ni fu geuyf erioed nemawr o ymddiried mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eidd. och chwi yn eithriad anrhydeddus. Gobeithiwyf y cewch fiynyddau lawer i wneyd lies i gleifion ein gwlad. D. OLIVER EDWARDS (Gweinidog). II Perchenog: J. E. George, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE.