Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Y DIWYGIAD YM MKTIiKSDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DIWYGIAD YM MKTIiKSDA. ODDlWIITH Y PAIiCH. JOHN T. JOB. Swn yr ystormydd eira ar fynydd Clvchau'r Nadolig i gyd ar dan Filam Y Diwygiad yn myn'd ar gynydd- A'r TEST"n dychwelyd i Wlad y (ian! Dyna ein teimlad y Xadolig hwn—rhyw ymwybydd- iaeth sicr o'n mewn fod yr lesu'n dychwelyd eto i Gymru mae wedi cyraedd Bethesda eisoes yn ddi- ddadl; ein gobaith yw yr erys yma mwy er iachaw- dwriaeth i'r ardai oil. \Yythnos ryfedd iawn yma—y ryfeddaf o'r oil hyd yn hyn-—vdoedd vr wythnos ddiweddaf: yr oedd yn ymdyicalU' arnom. Teimlaf er hyny nas gallaf d'hn-yd nemav.r rnewn ffordd o ddesgrifio. Y gwir noethi yw—mai Pethau annhraethadicy yw y pethau hyn. "Cafwyd cyfarfod gweddio nas anghofir yn Jerusalem nos I.un—v swn o'r nef" i'w glywecl yn eglur yno. Nos Kawrth yr oedd y seiadau yn y gwa- hanol gapelau yr un rnodd,-y nifer ymhob un yn niosog iawn, a'r Eneiniad yn disgyn yn ddigamsyn- iol- seiad au nas cafwyd eu bath yma er s blynydd- oedd. E1'byn nos Kercher, yr oedd v Parch. Joseph Jenkins, Ceinewydd. wedi cyraedd; a chydag et,. Miss Maud Davies a Miss Vlorie Evans o'r Cei. hefvd dair merch ieuanc- newydd eu tanio "0 ardal Talysarn. (Gallaf ddweyd fod y ddwy ferch ieuanc a enwvd ymhlith yr ychydig o "blant cynar- (d" v Diwygiad presenol. Yn wir "Elorie Evans vdoedd v blodeuvn cyntaf oll i dori allan yn y Ceinewydd by hi oedd yr eneth ieuanc bono ddarfu godi ar ei thraed v bore Sul hwnw yn y f ei i waeddi allan a'r dagrau vn llif sanctaidd o'i llygaid—" Kedra "i ddim dweyd Rawer heddyw ond yr wyf fi yn caru allan a'r dagrau vn Ilif sanctaidd o'i llygaid—" Kedra 'i ddim dweyd Rawer heddyw ond yr wyf fi yn caru lesu (Grist o waelod 'ynghalori—ft fit farv (hosta

YMWELIAD MR. EVAN ROBERTS…