Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

,.-.--.+--.....--..-...-.--....-...:-.-.-.-.---.--..=----CYFARFODYDD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

-.+- .=- CYFARFODYDD NHSOL. 1 Amser Cymdeithasfaoedd a Chyfarfodydd Mi901 Y G}'o"'nfa OyJhwJíl101-LiI-eq)t)oL MeLdi;¡ 8,UJ05; ••Cymdeithasfa y Gt^ledd—BrvmU- ifbrill 12, J3.' J4 Cymdeifchasfa y Do—.LtaDfwnnuaik, Ebvin n, 12, IS, 190o Absrteifi, Defceu- Capel Drindod. Aberteifi Gogledd— Carrnsl, Llanilar, Bbri.il 2 ), 21. I ArfoN—TaByra)tt, EbrilJ 24, 25. Bryoheiuiog- Euiltli, Bbiil 12. Caerfyrddin—Ll»na.rtliney, Mai 2, 3. OyiiVyn Conwy— Pacdy Tudur, Mai 25, 26. •$ Dyifryn Clwyd—Bettws, Kbrill 27, 28. Flint- tjo Sd Glamorgan &c. Presbytery- Dowlais, Thursday, May Hi 8 Henaduriaeth Tiofaldwyn — Lluridain .rpoo'i j^ancashire, Cheshire, &o., Presbytery—Breeze Hill) W f Tuesday. April] 11th, 19( 5. Liverpool—Crosshall Street, Ebrill I). 3 ['l"yn ac Eifiorydd. Biynbacliau, Mai 8, 9. Manchester-HbywoodStreet,Ebr]]! i5. ,vi< irionydd, Goriiewin- Seion, Arthog, gbrill 10, 11. Mi irionydd, Dwyrain CeJyn, Bbiill, 18, 19 .-1 Morganwg, Dwyrain—Cief 11, Mei thyr, Ebrill 5 a'r 0. iiorgan«'g, Gorllewin—Llwynbi wydrau, Ebrill 5 a .6 ■* £ § Mynwy—Mozerah, Ebrill 13. I ddeolneu am 10-20 a.m..wiaB Mon~ Gwalchtnai, Mai 1 a 2..JjBj Penfro Trefin. Kbrill (3 a'r 7. Trofaldwyn Uchaf-- Llawryglyn, Mai 2, 3. rel'aldwyn Isaf-Adfa, Mai a, £ 6. LtjUND AIM.-Jcwin Newydd, Mawrih 29. IAywydd, F. Kiioyle, B. A Hysbysodd y cenhadati fu Uoad tod yr eglwys yno wedi dew is Mri. Samuel i). 11. Hughes yn flaenoiiaid. (""adartih'awyd h: n, acen ,f LJyv. yddy C.M. yn Y«^rifenydd, M E. Daniel, yiilW0}* brddyr iu yn eyl'rir y pieidlceiau i fyn« d dracbeiw goscd yn eu swydd yn ol y rheol. Gyda llaweuydrt J ofj&l iwyd yr bysbysrwx dd fod eglvs ys Ho loway vvedi_ u,e^ yfl P-irch. li. O. WiHiuns, feyut o Peumaenuiawr, weiri dog iddi, ae byderid y oydsyniai Mr. U.;darnbawyd gwait yr eglwys yn Jewin Newydd yD jj. byn j-aiddiswyadiad Mr. Jeremiah Williams, un o'r ogion gan ei fud wedi symud i Watford i drigianu- ilenodd Mr. Jobn Jones»Jewr Street Adroddiad yT, gd' gor Euwi, yr hwn, a gynwyaai bencdiad y Parch. wards, M a., ar Bwy !gor y LJyfran am y t"ir biyn^.iujl f jdnl, a Mr. T. J Anthony ar Bwvllgor yr Ysgol SabW. yn 51e y Parch. John Davies. Efcholwyd i « C.M. yn y Gym ma Gyffiedinol nes^.f yn i.irkenbe^jj. Faichn. J. E- Davits, M.a., F. Knoyle Mri- Roberta, John Jom-s. j'w cYJryehioli vn JS"glivrndeitba«ff, G'ogladd, enwyd y Parch J Tr.dno Williains.'M A., jr ij •Robert. Pau-y, ilau mewmith, ac i Gymdeithasfa'f fSrf, Parch. D Oliver, a Mr. Bei.jamin Bvt,n Cha' ing' r ft Argymheliwi d hawiiau yr Achosion Newjdiiion A, eglwysigan Mr. W. Prj dderch Williams, a'r I'arc, Edwards, M-A.' Darllenw>d a chadarnhawx d adrodo% y Pwyllgor Adei a iu a Phvvyilgor yr cnosion Newy^j o a Phwyli=;or yr Ysgol Sabhot ol J;hod<l wyd aniliuf"' yo w-. ithref;i;idau Pwyilgor (Jjrnanfa y Pi^g. a ct:yaaF0oI, ychwanegiad cadarnhawyd. Tetstyn y Seial, Gym%?0P Gwenery Grogjiih iydd y "Diwjg'ad," ar gweinidw^, ridisgwylir i'r wyj ekni ydynt y Fjucbn 1). Uoyd M.A., Llaiidinam, Tnotnas Davies, Treorci: D. j lanwrida Jf.hn Davies. F.S.A., Panrty Ttionias Birkenhead Or Phillips, Tylorstown I)avid Jones, J. Howell HugLes. Hala Joseph Jenkins, Ceiriewyddff, Itichaids, Biiton Ferry; John Thickens, Abtraeroii1 Harris Hughes, B.D., Maenofferen. MON.—Gilead, Mawrth 20 a 21. Llywydd, Parcb. J- Pare. 1. Oaed trafodaeth 1'uddio ar y mater, Teyrngftr j,jjl i'r Oyfandeb," Mr. L. Hashes, Aber Eilian. yn agor, ac^di yn ei ddil/n. Dangoswyd fel ag y mae em i yfundeb bod bob HUiser ar y blaen gyda'r symudiadciu mawr B? & wedi leeo'i Cymru, ac fod byny yn gaiw arnoin i wcwrjfl oil a allwn o'i blaid 2. Gwnaed coifi.ad tyn^r am '1( ymadawedfg (1) Mr. R. Evans, Bethania Gwr gwy'r-jd gostyngeoig, oedd efe, ond un mawr yn y diigel. ei ei yt-bryd gsn y Diwygiad, a bu farvv yn ngbril ddefnyddioldeb. (2) Mr. W. Thomas, Ebenez.r. %r Mr. Thomas yn llanw safie bwysig gydag un o mawrion ein gwlad, ac wedi profi ei 'nun yn be'Sji athrylith a rnedr uwchlaw y cytFredin. Me'ddai' gymeiiad rhagorol, a g^dawodd dyst.ola^ th ar ei ol ei flrjLjd wr yn ofni Dnw, a-, yn c ishau dryi ioni. 3. ArW^d^b, cydymdeimlad atheulu y diweddar Mr O. Lewi- Niwh^ t ac a'r Mri. T. Jones, Llaugw) Hog, H". iiiiams, Bodrio T. Williams, Caer^ybi, yn eu gwahanol brofedigae^J. 4. Darllcnwyd liytbyrau oddiwrth amryw fiodyr yB Ifyd nabod deibynisd cydymdeimlad y C.M. a hwy ac lythyr dyddurol oddiwrth Mr. R. Evans, Valley, yn ft difyniadau o lythyr oddiwrth fab iddo yn Ne gotyii am genhad wr i lyned ailan i Johannesburg. I yn efynol iddo fod yn ddyn gweitbgar, byvviog, yn sia1?^ difyfyr da. a mar.tais fyddai iddo fod yr) meddu tulanOs leriyddiaeth, &c. siciheid y gallai v cyfryvv un fod y° yno, ac y cai gydn bydd aetn deilwng am ei lafur- vdd; lwynwyd y mater h wn i ystyriae h pwyllgor y eynJyj"ftl ion. 5. Bhoddwyd caniattad i yavgeisydd o LaBOfl9<ae4 sefyll Arholiad y Gymdei'ha-fa yn mis Awst nesaf- Vii adroddiad calono,,ol am sefyllfa yr aches yn Gilead' yw rhif yr eglwys ond cymharol fjchan, eto y maent gorffen talu £ 20"i hm adgy weirio eu capel er pan fu y,j'fO yno o'r blaen. Yn ystod yr un eyfnod mae SO o gyD? £ w!l>. rhif yr eglwys. Mae yr eglwys o <;an ofa! bugeiliol y Vgul; W. E. Williams, Ysgrifenydd Undeb Siro) yr 7. Gan fed un o'r Swyddogion yn ab enul, nod wyd ymddiddan ag ef. er ceisio ei g^el i gydweithio a'r sif?1aQ«i4 ion eraill yn yr eglwys. 8 Eglwys iSeisnig Caergybi- j-0 lwynwyd yr adroddiad eanlyi.ol o eiddo y pwyllgor f?., gofalu am yr eglwys hon. gars y Parch. J, Evans fp yw yr eglwys ar hyn o bryd mewn tad addas i fyfi' mlaen i rui gal wad i v einideg. CI) Fed y Parfh- £ Hughes, B.A., x b >.rbau l gynorihwyo yno hyd nes y (3) Fod y O.M. i ddewia y brodyr caalynol i gydwei^ Deg, pwyi gor sydd eisoes yn gofalu am yr achos :Mri Ty Mawr, I). Wiiiiams, Ebenezer, ac 0. Pritohard, -^r ftcPi yParfhn. J. Evans a T. Evans. Y Parch. J. Evans Lh>yd Davies i fo yn gynullwyry pwyl'gor." Cadar».Dr «■ hyn. 9. Cynhelir y C.M. nesaf yn Gv/alcbnial. -jr* Bydd hwn yn Gyfarfod Chwarterol, pryd vr ymddidde 5, swyddogion newyddion- Rolir hwynt gan y Parcbi.* 3>> Jones, Aberffraw, a rhoddir y eyr.gcr iddynt gan u £ Jones, Mona Caf6, iJangefni. 10 Daillenwyd rhest^^O oasgliadau a ddae hanfc i law yn y C.M. hwn. 11. y Parch. J. Evans gyf if yn dwyn perthynas h0$' tafleni y Cyhoedd adau P abbot hoi am y 12. Derbyniwyd cais o Bethel am ganiatad i iyned X i aaeiladu ystafelloedd cyfleus at wasanaeth yr aC%v<c[ f°!! lie. Rhocdwyd y caniatad, gyda datganiad o la^enljLrfd X yr eglwys yn yingymeryd a'r gorehwyl. 13. gweddill o'r eyiarfoa i ymddiddan am yr 4dfywian- adroddiadau cysurus am yr hyn a d.-indwyd .j0i w gwahanol a'daloedd. a rhoddwvd awgrymiadau buo". ePjJ» fodd i gadw gaf a el j n y dychwelcdigion, a'r r wys 0 i fod yn llwyi-yniwrthodwjr a'r diodydd meddwoi, OABBFTRDDIN'.—Tribity, Llanelli, Mawrth 21, 22. Parch. Thoiuas Parry, radarfihawyd cofnodion y u;h0tl)uh weddaf. Darllenwyd lly hyrau oddiwrth ber?ona« atvri»e! oedd mewn cystud a thrallod. Gohiriwvd rhoddi ysW gf, i lythyr efrydwyi- rr< f< eca hyd ncs y bvddo rychiolwyr y Sir ar fjyfeisU ddfod yr AtLrofa Yn%Aollti Darllenwyd eyichlythyr mewn rerthyn-s i addyfg ySir Gqso l wyd ar yr Ysirrifenydd i roddi y angenrheidi i 1 Ysgrifenydd Pwvllger Addysg Gyffredxnol. Pcndorl'ynwyd argyn;giad y Jones—(a) bod ihaglen y C. M. o hyn allan i'w »rgfb) ddosbarthu rhwng yr aelodau fvddont vn bresenol. < y C. M. i bender 1'ynu y niler i'w argraifu. Yr Ysg1"1*

-------------.-----. Mr. Evan…