Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

hwn, neu fyned i nrsaf neu arteiiadau onrbyw gwpelnl ffordd haiarn, neu idd. unrbywfcwmpeini arall, neu ber,on yn carlo anlfeili&id am amn, i'r dyben sicihau P" u' fydd corlantu, cerbydau, tryclau, cychod, neu unrhyw luli arall a ddefnyddir gan y cyfryw gwmpeml neu berson nedi a gl.nbau a?u dibelDtio yn briodol; ac M bydd i unrbjw befMawrthod rhoddi d.rbynitd i, nea attal neu rwystro, nou gynnorthwyo i tll .?. r,, ytio y ey ''Yw uol y gwr neu fwyddog arall, .t ;,ir of yn euog ? drosedd yn erbjn y Gorchvmyn hw.. ?''B?dd'?r.ithhwniuMh?.wyddog a fyddo wedi 4?i ?,lurdodi S<D yr Awdnrdodm LIeot i wneuthnr hyny, neu tunrhf heddwM non swyddog yr heddeldw&id, i chwlllo imrliyw dryc ffordd halarn, trol, cwch, nau unrliyw gludai ,?t&r dir Den M ddwfr, yn y rhal y CMir anifeUaid, gw?r, tail BWbll*, a dd"'I ereill a ddefnyddir i neu o amgylch .ni i oiliald, ac i h, y person a fyddo yn sofaiu am yi ..r?y ly amcan o -i rh.. I'. un a oes rbyw anifail neu wu yn cael en 8ymmu,I ya groea i'r Gorchymyn hwn a gaU y cyfryw Bwyd,log, os bydd ganddo seiiiau digonol dros dybled lod y cyfryw anifeiliaid neu nwyddau yn cael eu r, n hwn, gyinmoryd y person a iiddo yn gofau am yr unrhyw I fyuy heD waran', al -?y- if ,o, Ustus, yr hwn a ,?,i.(I .rynJ i'r achos yn ?? ji.'l?y ?ry??. Jt?o'ddtonir ef f.d M'hMi da i dvbied fod y cyfryw anif.Ulald neu nwyddau wedi eu .ymmnd ? ?me' t'r Gorchymyn hwn, tV'M"yJdo, trwy ysgrifen o dan ei law, fod i'r Y. anifeiliaid men nwyddau gaal eu cadw, :i r'l,oei:¡JM f; ::ru d:fO:: d\;w U t"y, gynted ag y by(Itt niodd, a gellir ,ad" y ani,:i,d. n?y(ld,u d,,Y- y p.,?.. ,,y? ITstasUid Y. gyf.tt.b.l. I, ddylr y yfryw berson o H?M y ddau U" hwy a bOBdertymnt yr achoo ya ddioelj; ac ?iboddloir by.t fod yr anifeiliaid neu y .?ydd, wedl eu symmml y. gmel i t Gorchymyn hwn, sallant gyfarwyddo fod i'r unrhyw gael eu dinystrio nou eu trefnu mewn rhyw ddull arall fel y barn- ont ore» er attai lledaeniad afiechyd ya mhlith anifeiliaid. i'e fydd I'r heddwas neu swyddog yr lieddxeidwaid a geidw unrhyw anifeiliiid ya ol y Rbcoi hsin ofalu am cu bod yn Met cu diwallu ag ymborth a dwfr angenrheidiol arnynt yn ystod eu cadwraeih a geiMr adfa unrhyw dreuliadau yr elo ? cyfryw swyddo? Iddynt Kyd, golwg ar y cyfryw amfettuiti ,a,- 'M' byr oddi ar y peraoN fyddo yn g(,f?lu am d..y.t, neu odd! ar eu "r' '"X °'?".)y? ?'?eiS?nt unrhyw hoddwM neu swy-'do? b?d,ig Iiw"'d"fyddo wedi ei ydardodi 6fN yr Awdurd.dau i,leol neuthur hyny, i atM ? chadw unrhyw ulf.il a y, lw, y bydl ?nddo seiliau rhesyinol i d i? ?', .I at .ymmud yn gr.?. 11 .I?y.,y. h? M i gymm?d y person a fyddo yn gofaln am y cy!?- ..I '"wddwy' oll'?.U?t.'y' ? .wMym?hwU?d byr ? achoa yn ddl.?d; a ?U y b.ddlonir ef fod y c) fryw anifail ya cael ei tymmudyntroMi'fGorcbymynhwB.gyfMwyddo.trwy ffloWuw, fod i'r ?ihit a symmudir felly gael ei er person fyildo yn g.fal. d.n. g.l ?l Id?y. c<lMndtUUttMcyngyntod*j!ybyjdomodd,tg)j)hr?dw y cyfryw tn?U a dwya y peMON 0 a?uyr U'ta?d yn gyf?itteb I ?"tYdd i u.- w h.dl- heddgeidwad, .,u .Ilyw s?ddog M?' ?dwo unthy? oMu am ci fod yn cel ei ddiwallu l h? ymborth a dwfr M?mrheidiot arno yn y3todet)!?vrMth;!t(;9?ir?dftrtUMhywdreMh?uyreio ? cyfryw swyddog iddynt gyda glwg ar unrhyw M)hi) mewn aa?byroddiMypeNO)tfyddoynt;oMnamdano,NeuotMt .r berchenog yr anllaU. 4,2. ,0.b, gnoofg ynyir r I? ni"?.'?- h ?w berson fyddo yn gofalu am unrliyw an1¡irfb:I i&njIS l{r[n,frl :i:Y cûmlas, m6r, neu dir, er symmud yr hwn y gofynir trwydded o dan y Gorchymyn hwn, gan unrbyw hedd-w^s, swyddog heddgeidwaid, neu swyddog wedi ei awdurdodi gap yr awdur- do¡!au lIeol, I ddangos y drwydded (os byrld ganddo un) i sym. mild yr anifail oen y petta hwnw, os metha wneuthur hyny, y,t) ef yn euog 0 d.??dtl yn erbyn y Gorchymyn hwn, 43. Bydd pob person a geir yn euog 0 (1?,,edl y. erbyn y C ombymyn hwn yn d((I lrc ?tyg,di, ? dalu dirwy b?bf.dydros Ugain Punt am bob cyfryw drosedd; a phan y cyfiawnir fy cyfryw dr???d,l gyda golwg ar chwaneg na Ilh?d-r a?if.il g?llir gosod dirwy o Bum P-.t am bob ni"'i, yn lie y dirwy o Vgain Pnot. A phan y ,YBlw.?r tmrhyw dro,edd :r ft gyda golwg ar dan, perfedd, gwair, gwellt, neu unrhyw bcth arall, gellir gosod dirwy pena"h heb fod dros d,l?g ?.t am bob banner tyncll o bwy-.? o'r cyfryw 1,, neu unrbyw beth arall ar ol yr banner tynell cyntaf.Z 44. Gall unrhyw awdnrdod leol ymddangos 0 flaen unrhyw ustusiaid, neu mown unrhyw weithrediadau cyfreithiol, trwy el hysgrifenydd, noli unrhywjorucliwyliwr a awdurdodir ganddi uiewn ysgrifen 0 dan ddwylawdan o'i haelodau; a gall unrhyw gwmpeini ffordd haiarn, neu unrhyw gorph arall corphoredig YlUridangos 0 flaen unrhyw ustusiaid, neu mewn unrhyw weitlllediadan cylretthiol trwy ell hysgrifenydd, neu unrhyw aelod o'u bwrdd arolvgiadol, non trwy unrhyw oruchwyliwr wedi '"ei awdurdodi mewn ysgrifen o dall ddwylaw unrhyw ddau aelod o'r cyfryw fwrdd. RHAN 111. JDidrfymiacl Qorchymynion, V 45 Ar ac wedi yr nf, ?d dydd ar by.tll?g o Ebrill, ,n fil .Yt? gt 'lw?Z a tllrig?in' y ?e y Corchy ?uton c n. Ifnol, neu ryw rai 0 bnynt ?ydd mewn grym, i gaeyl eu oilqu 1,I, I? y mae a wnelont & Uoe?r a Chymru, Mf Gorchymynion (¡orphenaf 24ain, 1865 Tachwedd 23ain, 180.% Khagfyr 16eg, 1865, lon,,r21 1, „ Chwefror 6ed, 186. ''?w?Irr 23.1n, 1866. Ac y mae yr ho.b.(I?.io?l a gyhoeddwyd gan A wdurdodau Lleol mewn ?ydff??rfl.,l d'r '?frworchymynion i fod yn ddi- rym, "d er hyny, heb un ra,?yf?irn yn erbyn ?rlyuiad am un- .?y? d.{Gh,;i{¡ y udJ{agy atïi fod wedi ei gyfiawni, neu yn erbyn codi unrhyw ddirwy a ddyfarnwyd am y cyfryw drosedd. (Arwyddwyd) ARTHUR HELPS. Y CHWANEGLEN GYNTAf1. Y ?th O Awdurdod RhamlirSvr Awdnr. LIeoI ?di e? ;:¡urb¡1J Trcth LleoL Vsgnfenydd yr Aw- dod IleoL Ag ?.? y Rh-di?. 4L d.dd LI??.l. ?Z Siroedd oddieithr y Yr Ynadon yn Oy1fedin! neu Y Dreth Sirol, nen dreth o Cfid.r HeddWcbl y B?if Ddi.. Y .t.r y Dreth Sirol  I y BW Ddinu B:;dlbhl"I Brif Y Dreth neu Drysorfa ?Y.?ifenydd Bwrdd! '? dalu cos"u cytfredinol y Gweithiol y Brif Bwrdd ddinas. Dinm TJ?dal 4i LIvs yr Arflwydd F..? ?? Tleth y .rthff?,Vdd Yr Ysgrifenydd Tref. chyffiniau ri.idi Bwrdeisdrefi — Henaduriaidl; ol. Y, M-?, yr H?.. uriaid,' a Tryeorfa y Fwrdeisdref neu B- 6 1 Bwrdekwyryngwe?thredu DmthyF?deii;dref Yr Y.grifenycld Tref- o dan y CyDghor .1. RhandirBwrddLleol Y Bwrdd Id..Ii, Treth osodedig g? y Bwrdd Ysgrill, dd y B?ad Rhydy?h.4. ULleoI.. Lleol. CHWANEGLEN YR AIL. A Trwydded Da Tewton. Ytwyta.A.F.ofa]?" ? ?" tr??y by. y- t,?ydd,d. a;d:Å y gwartheg tewton a enwir ,y; 'hal a atwyMncdir 4'r Uythyrea X (b], 0 derfyMU o yn Bwydd I (?] yn y..?ydd y .7tryw wartheg symtuud fel y canlyn: M .r'u !hn:; A'rdded hen wedi cael ob sMr- "yM bod A lonol I mt fy hum ?7od y Iltoodd dy?edtd? e f tu .nn I !?rfya?Mtbyw ? httat< M M yno, n?t 0 fown UT. filldir iddo, un arwydd o haint y gwartheg o xewn wyth niwrnod ar hugain cyn amsuviad y drwydded hou: ac loti yr anifeiliaid dywededig yn y Ue trwy ystod yr wyth niwrnod ar hu?inhyny [e]. Y m? ? drwydded  hoa i fod mCWD grym am [n diwrnod, a dim yn hwy. fo] Gellir rhoddi y drwydded hon gan Awdurdod Lleoljy mau y symmudir y gwartheg o honor neu unrhyw berson a benotlir gan y cyfryw Awdurdod Lleol I roddi trwyddedM. Ibj Rhaid i'r gwartheg gael eu harwyddnodi ar y chwarter ol Xr Hytliyren X. [<1'Yms enwer y fMOhntd Neu y He y Ueddir hwynt, &c. M Ehodder y manyjion am 'eu t?itb. 0? by d73,? iMdyneMleueymmeryd BrhydybnfH'ordd.rhMd i r brif- ffordd hono ?c?idio bo? yn %rwain trwy, nac o fewn llal na milldir i dorfyn aUanollle heintus. I Yn yr amgvlchiad o ddadforiad gwartheg o r Iwevddon i unrhyw Ie yn Lloegr, derbynir tystysarif yr Awdurdod Lleol yn sicrhan fod y gwartheg yn r,?y?l, oddi wrth aflecnyd, gan y person a awdnrdodlr i roddi y (Irwydt?d hon fel sail .digonol dro, roddi y drwydded. [n Ni ?I d, dri diwrnod. ?' ?"' '°* '?"°?<! 0 Anifdliai(l. -1- "Niter  I Wartheg. RhYWOgaetbj -J -o- Eidion, Llo. (ArwyddwydJ R. Trvujd.Ud Da cadw. Yrydwyffi o yn swydd fi 0 un o YMdon Heddwch ei Mawrhydi, fel un yn meddu awdurdod yn y lie o'r hwn y bwr- iedir symll11ut yr n.nileiliai{l a ellwir isod, gan iy morl wedi cael perffaith foddlonrwydd o barth i gywirdeb y dystiolaeth r eydgyssylltiol, trlvy hyn yn trwyddedu y person a enwir isod i symmud y cyfryw warthcg ar hyd y llwybr dywededig, ar yr ammod na bydd iddynt gael euharwaintrwyfunrhyw.le heiutus. neu o fewn un filldir i derfynau allanol y cyfryw Ie. -¡- Chyfeiriad E.w y Prynwr, y Per- Nif?r yr, cl, firi?, Y lw br chenog, neu y y (?w,)rth y 11' ybr 1 ng n n w o'r ..ifeil'? wr neu y 'gy T "?l' i Y.?ymmudiryr Gyr??. mid. M?ddi:?n. r. Anifail i ddyben- I nydd. ion Magwriaeth- ol. j | | Y Illae y Drwydded lion I fod mewn grym am chwe diwrnod -a dim rhagor. Dadganiad y Pcrchenog nenÛ Oruchwyliwr. [a] {rivgjitsylUu d'r dadganiad I"eno,.vl). Yr ychvyf fl, A. B., o yn swydd trwy hyn yn sierhau fod y gwartheg 11\ nodir y rh.1 It. werthwyd genyl [tj I yn rhydd oddi wrth Haint y Gwartheg; onabu o fewn dau fls cyn rhoddi y Dadganiad hwn, un amgylchiad o Haint y Gwartheg o fewn y lie o'r hwn yr ydwyf yn dymuno symmud y cyfryw wartheg, neu o fewn dwy fllldir i derfyuau eithaf yr unrhyw le. Ac yr ?yf yn mynegu y..1,?ll.?h fod y gwartheg dyy?d: 'di" r"li bod yn t?ro?ol am wyth Diwrnod ar hucain cvn i m? wneyd y Dadganiad hwn yn y lie dywededig; ..č nabuont y ystod yr holl amser hwnw mewn cyssylHiad (lg aniteillaid newydil eu prynu Dyddiwyd y dydd o Arwyddwyd gan fy Dadganydd]. Tyst ysgrif yn can/vn y Dadganiad. Yr ydym ni, y rbai sydd A'n henwau isod, ? ?h.i ydym Y. ùan!nt\Ye;:s\r':c I;.nb; o 1: h;lld l mitMirtder?mm A. B wedi gweled y gwartheg a enwir yn e4 ddadganiad, a rth¡ f;y¡;oa;h ya o:r .;I\ taf,;dÓd1 wrtb B.i.t y Gwartheg; .? yr 'dym yn credu f.d yr hy?by? iadau a wnaed yn Nadg?iad A.B. yn gywir.. Dyddiwyd J. J., o O. K.L.,oP. [a] Rb.id i'r Dadganiad hwn gael ei wneyd gan y P.r?L?.. MRhtMi'rD?Miadhwn?eleiwneydgMyPerchea- amgylchiad e ddadforiad gwartheg .'r lw?'da.. u?rhyw barth o Loegr, derbynir tyst-ysgrif yr Awdurdod Lleol Y. e,rllau fod yr anifail ya rhy?di oddi wrtl* aflechyd gan yr. Ynad, fel yn gy arta i ddadganiad y Perchenog neu ei OIDc]'I' wyliwr, a thyst-ysgrif y ddau denant. [b] Os bydd y Gwartheg I gael eu symmud ar newidiad tenantiaeth, neu newidiad lie porl, neu o un lie I le arall yn meddiant yr un person, rhodder i fewn yo lie y geiriau [y rhal a werthwyd genyf] y geiriau fy rhai y dynmuwyf eu symmud o O. bydd eisieu symmud y !¡¡wartheg I ddybenlon magw},: lae hol, yn lie y geiriau fy rhai a werthwyd genyf], doder y guir tian [y rhai y dymunwyf eu symmud I ddibenion magwr- laethol] i M Rhaid i'r deitiaM, hyd y byddo bossibl, fod yn hersoMU yn wn dwy fllldir i d," "Y A. B 01 bydd.nt y. ¡; Æiícgwlafi;y,i b1y;:u,.0rhilir1a':n gul sicrwydd eu bod o ran eu gwybodaeth yn addas 1 roddi tystiolaeth. BALM FESWCH WILLIAMS ( Williams's Celebrated Cough Balsam), SEF y feddyg.inMeth fwyaf eSeithio! a. gaed ,,y,1..d.r g??ll. P.,?.h, Awyd I)Iffyg A..dl Darfodedigaeth, a thyndra yn y Freat, &e. Lleddfa j pesweh gwaethaf yn mhen y.hydig funydau, ac 01 fetha ua am.er I'w Iwyr symmud. Y mae gan y darparydd naw.. dysUol&ethau yn ei feddlan wadi eu hanfon iddo gan =I o'r perso.au a Iderbyulasan hollol iach& l ar ol cymmeryd y Balm hwn, a Hawer o'r rhv hyny wedi bod yn dioddef gan beswoh a cheethdra am ddega o flynyddoedd, I'w gael mewn potelau—pris ls. lic.; 2s. 9c.; 4s. Cc.acni lis. yr uo. Darperir yn unig gan EDMUND WILLIAMS, chemist, Caer- narfon. 4297 QMensland Oovenment Emigration Offlus, London. EMIGRATION TO QUEENSLAND. FPKE GRATS OF LAND. ALL persons not having before resided in ,CIL Queensland paying their own full pa.ageo to the Colony receive a $01. Land-Order — equal to SO acuI of Land -for each member of, their families of 12 years and opward., and a 15(. I..d-OWer for each child between 12 months a 12 eara' mF8 ad¡;.r:S'paseages are now given to eligible per. 0.0 without le.tricue.. to age. HENRY JORDAN, HILLS' MANURES. rilHESE MANURES, which are specially pre- X pared ;tor CORN, GRASS, and GREEN CROPS, and have for the last Eighteen yean gives the|gratest satisfac- tion are now ready, and may be had either from the Works, or the Storesjof the Agents for North Wales, as under, VÙ, Holybead.-Mr. Robert Pierce, Valley Station. Kedwharf.—Mr. Edward Jones, Nant ucbsf. CaMSTvon.-Mr. J. Roberts, LlanfagdaJeo. pwHhelJ.-Oept, A. Evans, Corn Merchant. S??M?M. T. K?Md?uJ." FMttttyn -Mr. lÍI,aÍl:;)¡otel. S??K-B?Mt St.?y.Mm.r Cottagfceg.lwyswon, new RutSo OotWM.-Mr. B?. ?WO. r Gee, Ef?weB, MM MBbteh. WOJ\KS -EAST GJUClNWICD, LONDON, AND 4096 AMLWWAFWSS6A, "CO Tysteb y Parch. ID. Rees, Llanelli. "T\YMUNA y Pwy]!gor gydaabodeyd?dioleh- nt g-lw,h dd?rby.i.d y ttny?'ia?dM hod t.,?g at y eoi 7iIf;iía:'(ff:ut!SgrlftadaU chwanegol a wel cyfeDHoa y mudhd yn d(h mfon. T. DAVIES, Llanelly, ) J. TiMMM, ettQ, VsgriJrnydlhon. R. J ONEB, otto, j 14 6 Wdl el gydnabod sf6 °j Wedi ei gydnabod ^e'.STE/j^ CAUTION TO FARMERS! SON, Si HEWITT, S???S??F ?°? I VENTOR3 of the  ??,Cdebrated! ???? STOCK-BREEDERS' ????' MEDICINE CHEST." BEG to caution Farmers against giving their P a?r. to any T.]I,r? without first putting th:. Q.e.,tion:ABm VOU TRAVELLING FOR DAY SON, and a";?FT:r':iir:rUpr;[t;o ouM are' nbe I offered I. "Imost evory Market, and ?id to be the A,11. THINGS AT LESS coaT. Ti a only TOrE and ORIGINAL "DAY'.? CHEUICAL COM POUNDS" are. prepared expressly by us. 41 THE CHEMICAL EXTRACT" is .q?i.ii,d in Europe for assuaging P.I. I. wound. 01 every kind, and, if blended with a little milk or lard, will prevent heaving and t,g I- every bad case 01 drawing a Lamb; and, when used pure, is matahJess for ro- ducing swollen udders in Cows and Ewes.—2s. 6d. and 7. per Bu"ttGleA.SEOUS PLITID" has no equal for giving strength The "GASEOUS FLUID" has   (or giving streng h to a Ewe Debility, after bad Lambing, and to create ,Pp?tit?, For Dilurhm:. in Lamb Calves, If given In small doses, kept up two or three times in quick succession, the scour will surelv cease, and appetite and strength hour. ly Od. per Bottle, 20s. per Dozen, in a Wooden Box. The ° RE DRENCH!" should be given to all fun-conditIoned Ewes ?afore and after Lambing, to reduce any inflamlliry or feverish symptoms, and to cleanse the bowels and purify the blood.—14d. 'each 18s. per Dozen, iu s .Wooden Box. One Tablespoonful in a Dose, 2d. All Orders received bv Post sent off the same day. Carriage Paid to any Town or Railway Station. NONII GENUINE unless the bear the Trade Mark and Names of DAY, SON, AND HEWITT, 22, DORSET STREET, BAKER STREET, LONDON, W. N.B.—Head Mr. H. WOODB' celobratad Lecture on "Breed- lug and Management of Sheep1;" price by Post. [1622. Brass, Reed. String, and Drum and Fife Bands I MUSICAL INSTRUMENTS of every des- iti criptiouj the moat brilliant toned, best modelled, most perfect intonation, and the cheapest in the world, to be had of J. MOORE, 40, Buxton*road, Huddersfield. Bands supplied at Wholesale prices, estimates given, old Instru- ments bought or tk?. 1.?b.?.g.. P,tt,,rs, prices, and testimonials post f, Mui, to 11, tI kind ,f b..d. :tt:1:li>ih tjstcm n8anu, :s,olsar:é principal P. fessional and amatenr'bandg I. the United Kingdom. Pianofortes, Harmoniums, and Harps, new and second-hand, by the best makers. 4059 ANTHONY WHITE, Watch and Clock Manufacturer, Jeweller and Silversmith 10, PARADISE-STREET, LIVERPOOL. TITATCHES forwarded free and safe by Post ▼ V to any part of the kingdom on receipt of post office order, or banker's draft, payable to Anthony White, Liver- pool. R-ry W"th be, being sent is carefully Umed and regulated, so as to be fit for immediate use, and is accompan- ied with a written guarantee. J'KICES OF SILVJCR WATCHES. A. White b?g. to call special %tt?.ti?? to a first I highly Saished HLVEE jfJ10'WTrl.° lTtljtwrud in 4 holes, at THIRTY ONE SHILLINGS, which is warranted for 5 years. The above article is net to be equalled for price and quality. Horizontal Watches at ;C2 2s je2 Superior Finished Silver Horilontal Walches at £ 2 2s" £ 2 10?., £21¥s" and 93 3s guaranteed to perform correctly for five y are. Hunting Watches. with heavy double Silver Cases and highly finished Horizontal Jewelled Movements, at £2 2s., £2 10s., £ ?15s., and £3 3s. Warranted for five years, and sent free of expense. The excelleace f quality, combined with the gieat e.y ofcxll.w¡ttJ\;he t.n known. The noted English Lever Watch, with heavy Silver Cases, capped and jeweued, and sent free at £3 128" are particularly recommended as being the best value ever offered. These Watches are warranted for 10 years. Highly finished Lever Watches, with Heavy Double Silver Hunting Casep, atf3 189., are invaluabe to those Requiring a very strong article, and accurate timekeeper. They are warrauted for 10 years. Extra finished Silver Patent Lever Watches, and with extra Jewels, Chronometer balances, or Silver Dials, at P4 4&" 94 5s.,to £ S 8s. Warranted for 10 vears. PRIOES OF GOLD W.4TORES, IN 18 OAILAT OASES. Elegant Gold Watches, with very superior Jewelled Move- ments, at tS 3s, £44. £415s., and 45 5s. These Watches are made in large and small size for Ladies or Gentlemen, with handsome engraved Cases. The dial. are gold, or white enamel. A written guarantee is given with them for 10 years First Class Gold Watches, with double Hunting Case., at £6 as., £ 0 15s., ie7 7s., and jBS 8s. These are a very superior article, and are made In any size. English Patent Lever Watches, in Gold Cases, at ka 6s., £ 6 16s., L7 7s., £ 7 lfi* C8 10s., to £ 15 15s. Can be had in any size, with gold or white dials. The Movements are highly finished, capped and jewelled, and are guaranteed for 10 years. Gold 6uards, made In the secret link, and every other new Mttern,*t?2<je2)6.,jE?.,?3Ms.,?]9't.,&t4!jE.4!e., £55'" and up;??rds. The price Is according to the w.ight required, and the quality of the gold i.,warmnted. re'sth11%:ilh:e with iarJe-nd bar, In elegant designs, commencing ;'tZll6, to £ 3 6s, according to the size and weight required. They are fitted with the Patent Spring Swivel. Pa¿ SB:t S;;sl¡n Immens. variety, from 5s. 6d., to 12 2s. Gentlemen s Gold Signet Rings, Ladies Gold Dress Rings, Gold Brooches, Gold Earings, Lockets, &c" 4¡c., in the newest patterns. Catalogues, with the pnce. of Watches, J*well,,y, Clocks, -.?tr.-I?.te and Cutlery, forwarded free on application. An ?m.e one d.y Timepieces and 61 bt da;fc':¡"nc:80:n:adYI:;e;d Lhto of the same .cut free. Presentation and Communion Services made to orders. Note the address, And where Post Office Orders are made payable. ANTHONYWHITE. 10, PARADISE-STREET, LIVERPOOL. 2498 Cymdeithas Adeiladu Barhaol Penrhyndeu- draeth. 8EFYDLWYD MA WRTH, X865. YMDDmIEDOLWYR- D, willia-, Y.w., Ca?t*Udodr"th. W. Casson, Yew rlas yn penrhyn. Dr. Rb.;?-, Y-tywyl" D. Roberts, M.yd., P-V,hY-. D. Joao., Arwerthwr, 1r.-doo. I T. Humphreys, Plaitrwr, Penrhyo* BANOWY- Casiona'uCwmni. CYFUITBrw- E. Breese, Ysw. y mae y d:i:hs:čhod wedi 01 <y)fMac ar y CyflYw egwyddorton, "I ag 1 hawllo cymmeradwyaeth a :.efnO¡aoth y o.d.? t. h?t 1 un a Unzygiwyd Otto fw sylw. DIll AKIAN AysiAl) I i T)BM Pwyllgor y Gymdelta. yn bHod i dderyn arian Ot 0 200p, | ??"' ? ""??  „ -VI. am, 10NJ, Y4., i JlDlIDDG BUATAB1 A diogbiiav. PELENAU ~HOLLOWAYj Anhwylderau yr Afu a'r Cylla, f mae y rhan fwyaf o ddyaion, ar ryw adegyn e. hOll, <tod4<! *4di wrth ddi?yg treuiiad bwyd, aunhrefaiad yr afu, j cylla, neu yr ymysgaroedd; r, hyn, .8 aa y.-di, i -,r ;I:mr\;od r :!o. y. U:årcl:d penglua. Gwyddys yn dda rilad a lIeoodd potthloll or mal Fekmav HoUoway ydyw yr ani? Md?tniMth y ?'M* <t?a ami yn yhthtmtfytchMM. Y mM braidd bob mflwr y. MMO Hyehtid bonyst. 01 knapsack. Yn UotM'. ft ?t » ?h.. f?y.1 0 beM f bydd i'r PthnM by* <weB* ft bryd tyB? y bydd yr fu, y yll.1, yyl.eadd &Um 9 <!M<a, M M said idd/at wrth feddyg. Gwendid a Nychdod. T tawl a ddioddefant oddi wrth wendid, neu ny«hdod,ft» ielmloeiiieu yul, hwy ddylent ar unwaith gymmpryd f Pelenau hya, gan on bed yn puro y gwaed, ao yn gweithteda ar frymoaeU bywyd, gan reddi nerth acynl i r hell gy.ansodd- iad. I lodesi ar gyriiaedd cyflawn faintioli, fyda dyryswch ya I r cynneddfau Gorphorol, ao i faaau ar adeg troad bywyd, hydd' y by.. W.m MahrMthot t Kywil. P. beta bYy uag f ddo alha a hwyi. Y mM dynion leuainge auhen ya diodds,i lya gyfelyb ar yr un adegan o fywyd, ac y mae ry maw. bob am. dyient, p. by.y, fyn:I try gwrs o r !.a ?(jin?tth bur-Wgl I. yr by.. dd?.g?l. L.9414 path&" Anhwylderau Flan* DYHA gwainydd. y?kydis dd?C?. o bryd I byd, a', P.I. A. hy" i bob pl..ty., .y. p.. y g"?d, a g.R?.gi funt i fyned ya ddiopl trwy yr amryni anhwyl6mu agono f,f.:rc,;?;l:=:n:=na:e P'thynol i blant. Y m? y Pel.nau by. met ddiiwd y? a t.t.r fel na w..t ddlm drwg I'r eyfansoddiad mwjal u., telly y watnt yn hynod nladdM hlana. Anhwylder y Lwlenau. 01 d.fyddi, y P.10.4. by. yn U.01 &'r eyf?rwyddl?dan argraphedlg, &u wbio Snalnt dros gymmydopMII, or mp.h..ad.if.,i!f.?nwalth y dydd, fel y ,wtlthlr halen 1 ei" fa dreiddia i mewn at y Iwleaau, gan gywiro dyryswch so hax- gauau. 0. y d-g y.o fydd y g,.f.1 g?.g, yna It ddyu& rhwbio yr EBaint i wddl yr yawigen (bladder), ao yohydig. .d4;o"dda y dlodllofydd a EolWit <? I I14wl t.dd¡púth. Gwynion Benywod. 7 mae defnyddiad o Belenau Holloway yn tier a rywire ft j 1 boll afreoleiddiwch eynneddfol perthynol i'r rhyw dag, heb na phoe. nac anghyfleusdra. Dyma y feddyginiaeth ddiog.19 a ttcmt o bobpOU at ttb Mhw?MM putbiiol i leaywod o M ..draa. Clefyd y Ddueg. t a" "anl&wdd 7 bile o'r pwjs mwy*( 1 "yd. T OsT o y Pelenau hyn ya^weHhieda yh arbnigol ar yr a(n, Ua f mae yr taylll hwn yn cael ei gelu, gan adgyweirio pob atreol- siddiwck, ao effelthiol wella y clefrd melyn, y ddueg, a hall amrywlMth y clefyd • (eabedllr gas gyfiwi ammbar ft organ bono. PtUnau ?e!!o«ay ?My/t??nt<M<AeMtt ? iyd f at y ckfydonaga-nlyn.- ifii tathaa Com- illoui Com- 1-i ts alt?lip en th. Skin Bowel Con- plaloU ft?nts Con«tip?UoB of the Bowels Consumption Debility Dysentery Dropsy Er1lipela. Female Inep- LrMet F. a all ?SL Mt< Qout Head-tth* Indigestion InftammaU08 Jaundice Lirer Cem- plainti Lurabaga Piles Bheamatlsit Retention of Urin. Isroful., IIr KIn". :!YI Sore Throats 8ton. aad Secondary Tic-Dootoreai Tumours Ulcers Venereal Aff. ections Worms of all kinds Weaknast. from what- ever CtlM "4. Ar werth y» Sefydllad y Pit.nuwB noiLOWAT, tl*. Strand (ger y Temple Bar) LIundaiQ, a chan pob Oyffyryda paruhus trwy yr holl t)A gwaralddiedig, yn ol y prlaiaa canlynolIs. y blychald. Y mae mantaU tawr i'w chael trwy gymmetyd y blyckaa Mwyaf. mae eyfarwydiladaa at drin poi anhifyldat WId! eu bR¡raphu gjda pbob blwch. D.S.GeUlr cael Pelenau ao Runaht Hoiloway W* Ml Fferyllydd a Druggist, gyda chytarwyddiadau t'« 40qd& Is, p yi iaith Gy,8,, ob gotau obw&B#KQL TEISENAU WILLIAMS AT Y LLYNGYR. (Williams's Worm Lozenges), Y MAENT y feddyginiaeth oreu at bob math yoLyngyr, FftUau, Foen yn yr Ystumog, y Pen, a'r ochr. Y mae plant a phobl mewn oed yn cael ymadael A llyngyt -th 1r g.i.N. wedi ?y-7d y T.I.&. hy f-I y tysti* miloadd yn mhob aidal bu.(?h rw cael mewn blychau-prls gio., Is. lie.. a 2s. 9c. yr un Darperir yn unig gan EDMUND WILLTAJIS, chamiat, Caer- narfon. Gwerthlr y darparladau meddygol uchod btaidd gan bob Druggist. 4287 Yatorfa Syllddrychol a Photographyddol. RHESTR O'E PRISIAU I'W CAEL AM DDIM I BOB MAN Y MEISTRI. NEWTON (sefydledig er 1853), Trafnidwyr, Gwerthwyr, a Gwneuthurwyr, Goruchwyl. wyr I wehu Lenses gan DaUmeyer, Ross, Jamin, Lerebour, Ac., Cameras gan Meagher, Collodions gan Hardwick, Blan- chard, Sutton, Cammack, Huggon, Mawaon, &c,; Platiau Sychion gan Hill, Norris, Platiau Cwmni Tannin, defnyddiau fferyllol gan Matthey a Johnson, Bailey, H.athtleld, &c.; Papurau enwog Spencer (Llundain) a Marion, a phob wydd perthynol I Photographyddiaeth, o'r mathau goreu a rh"tt. Syll.3,dr.u i'r Opera, ir Maes, Re ar y Mar, gan y gw. thurwyr goreu, c?ItL F3 ?'. pidd Albums costfawr, cold Attyniadol a Galfausidd, Magic Lanterns, cite. Cyleiriad-16, Lord-stmt,Liverpool. 4012 m1 HE INSTANTEOUS CURE FOB, TOOTH- J- ACHE, "BUNTEB'S NERVINE. ln.?di.t?ly on application gives pernament relief, by the painless destrnc- tioa of the nerve in decayed teeth, forms a stopping, and renders extraction seldom necessary. Medical Testimonials. rom I Bonnsell Eaq Surgeon, Bridport, Dorsetsbire. I consMer BUK'TER? 8N1üfiip:crh4¡h- ache. Vtry severe cases under my care have foundJnstan- taneoiw and Permanent ReUer." From B Smith, Esq., Surgeon, Sberton, near Cirencester. I and Smith'BEUsq RIEK', NERVINE In many cases of severe Tooth-ache, and in every instance Permanent Belief has been obtained." Ask for BUNTER'S NERVINE. It is sold by all Chemists, Is. lie. fper packet, or postfree, from J. R. COOPER, Ctiem let., Ma datone. 4000 T. HU G-H E S & Co., CABINET MANUFACTUREllS AND UPHOLSTERERS, 45 AND 47, BOLD-STREET, LIVERPOOL, Invite attention to their superior STOCK of firat clasa FURNITURE, manufactured on their own Premises from well-seasoned Materials, and which they can ,with the greatest confidence recommend. Every description of PURIFIED BEDDING Warranted. ANo Øl, BEELSTREET, AND 66, flLEET-STKEET, LIVERPOOL 4570 VEY BROTHERS. MARSIANDWYR CYFANWERTH MEWN TE A CHOFFEE. Ban 2. BorlUM STREET, LONDON ROAD, LIVERPOOL, 1 fldaB AtM. j (4307