Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

lUthundotd4 gr Mthnøt.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

lUthundotd4 gr Mthnøt. ? Fasnach Yd am yr wythoos ddiweddaf. M.\RWAIDD' iawn oodcl y fasnach mewn gwenith, a. thuoddai y prisiau i ostwng. Yr cedd y rhan fwyaf o'r samplau a ddangoswyd o ansawdd rhagoro!. Er fod'pob He i grodu y gwneir gostyDgiad pellach yn Hog y Bangc i 5p. y cant, ni ddangnsai y melmyddion un duedd i chwanegn at eu cyBenwadau. Dyrn- wvd IIawn eymmaint ag arferol o wenith yn y prif ddosbarthiadau. Gyda rhai eithriadau yr oedd y cynnyrch Hawti eyaimaint ag oedd y Dynedd, nc adde6r yu gyHi-edinol fod cym- jnaint ag M'ferol o yd yn yr ydliuiau. Credir fod y tebygoh-wydd y dadforir symiau mawr- ion o <Iawd o Ffraingc yn ystod yr wythuosau jiesaf wedt attal Ha.wer o fasnachwyr rhag prynu ar antui'taoth. Yr oedd gofyn bywiog am haidd at fragu, a ohafwyd 44s. y chwarter aui y mathau gorou. Ychydig iawn o Iiaidd at Mu a distyllio a werthwyd yn yr wythnos Bernir y bydd yti rhaid i ni ddadt'ono Ila.wer iawn o hMdd eleni i gyfarfod a.'r a.lw&d, yr It0)i sydd yn cynnyddu. y naill Hwyddyn ar ol y Hid). Yr oedd prisiau brag, ceirch, ira, pys, n. blawd yu Ded sefydlog, end yr oedd y fas])ach ynddytit yn mIieU o fod yn fywiog. GeHir symio y ncwyddion tremor i fyny fe! hyn :—Y mae porthladdoedd y Baltic Isaf wcdi agoryd etto i forwriaeth er hyny, ychydig iawn o wenith a brynwyd i'w ddwyn drosodd i'r wlad hon. Ma,e Mur Azoit' yu parhau yu gauedig. Y mac nifer mawr o longau wedi 'cyrhaedd i'r Danube i geisio Ihvythi; tra, nad oedd end ychydig iawn o ofyn am wenith yn Ffraingc. Marwa.idd i.twn ocdd y fasna.ch aUfcriado! yn New York. Wrth gynnnharu prisiau y blawd goreu yn y porthladd uchod a. phrisiau Lhmdain, ym- ddcngys fod y pris yn rhydd ar fwrdd I!ung —o 36s. i :2ïs. y baril—yn IIawn mor uehel —27s. y baril-ag yn Llundaui. Gellir dy- weyd yr nn petti am wenith Gwanwyn, yr hwn vn New York, nydd yn worth o 46s. i 47s. y 480 pwys yn rhydd ar fwrdd y Hong- !U). Gan hyny, nid oes un tebygolrwydd y derbyniwn rhyw Iawer oddi yno. Yr oedd y fasnach mcwn gwellith yn sef- ydlog yn Lluudain ddydd Llun diweddaf, am y llawn brisiau, a gwerthai haidd a, cheirch yn ritwydd am brisiau yr wythnos ddiwpddaf. Canolbrislau Llundain am yr wythnos oodd yn diweddu ar y 34ain o Fa.wrth, oedd :— Gwentth, 45s. 3e.; ha.idd, 36a. 60,; ceirch 24s. Ic. Er fod aredig a. !ia.u bt'aidd a.r ot mewn amryw faua.ujn Nghymru, y maent yn mboU iawn yn' mhcu yn LIoegr yn gyn't'edinol; yr llyn, Yll ddiall11nheu, sydd i'w brio(toii fr Bidth ei bod yn Hawer sychMh yno nag yma Yll y lIfARCHNADOEDD Y SIBOEDD. Ni chyunygiwyd oud cyHenwadau bychain o wcnith ar wertti yn Mm'ywiol farehnadoedd y siroedd er hyny marwaidd oedd y Mewiipobinat]t,a.methwydachadwypns- iait i fyny. Gwerthai gweuith tremor yn y porth]:MMoedd yn araf am y prisiau diweddar. < 'nfwyd prisiau ychydig uweh am haidd da, und ])i chymmerodd uu cyfnewidind Ie yn mlirisiau mathau gwael. Gwerthai brag yn rhwydd am y 3farwaidi oedd y fasnach mewn haidd, e). hyny cadwyd y prisiau i fyny. Cododd pi-i s iTaswIlty chwarter, tra yr oedd pys yn sefydlog. Ni cllymmerodd braidd un cyfnewidiad Ie ya lllhrisiau lJ]a wd, Ni wnaed ond masnach fechan lUewn pob math 0 gynnyrchion yn Liverpool. Marw- aidd oedd uron pob peOl yn IVakefield, Leeds, Biriiiiiigliam, Gloticester, Bristol, tie Uxbridge ac nis geHid gwerthu gwenith Lrwael lieu ( prisiau TRAMOR. Mai'WMdd oedd y fusua.ch mewn gwenitli yn mhi'if fMchnadoedd y lJYllag yr oedd y prisinu yu lied sefydlog. Gwerthtii vd Gwanwyn am y Hnwii brisiau. Y mac }'l'isian pub defnyddinu ymborth yii pM-him yu uchel iawn yu America,. Majchnad Arian a Chy&anM. Cottsotsa.mM-ian .8S50..SS76 Consols y cyfrif .S67R.8S100 Consols New Threosoo n. 84 12 6 84]5 0 fn<ii!tStoeh5yMnt, .M250..12t:;0 Bank of England Stock O000.0t)00 EKhequer bfib, Ma,wrt)i 9 4d etto MeheSn 6 2d. Ffyrdd Haiaru lOOBirker.Lm.&Ches. 000 000 ]OOGr<ttNortItern .I2)JOO.I22JO() 100 Great Western 69 HO .MJOO IOU Y I)rkshire 120 0 0 120 0 0 100 London& N, Western 121 0 0 121 10 0 1 0 lIlidJand Consols 12 0 0 ,oo 123 10 0 M') South Wales 57 0 0 MOO lUO West 1>hd.-Oxford 39 0 0 .oo 4l 0 0 1)0 Newport .31 0 0 36 0 0 ,()o Hereford 100 00 .3SOO lf)0 Hereford 100 0 0 102 0 0 100Chcster&Ho!yhead ?00 oo. MCO

NM-chnadoedd Semoni&

0 IIM&rchMdoedd Cymreijf.I

XarchMdoedd a Ffeiriau Anifeiliaid.I…

Marchnad Llundain, Dydd Mercher…

IMarohnad AnifeiUa.id SmithQeld,…

Y Cynnyrch FMchn&doedd.

Lledr.

TTarcltMd Liverpool, Dydd…

IMtumach Netteloedd. &o.

I -FFEIRIAU CYMRU