Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFOD YMADAWOL.A

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFOD YMADAWOL.A Cynnaliwyd tê parti yn yr ysgo)dy perthyriol i gapel y Bedyddwyr yr. Stalybridge, ar yr acblysur o ymadawiad Mr. Williams (Creuddynfab) o'n plith i gymmeryd y swydd o Ysg-rifenydd yr Eis- teddfod. Yr oedd rhwng dau a thri chant yn bre- senol, ac ni cliat'wyd erioed gyfarfod mwy gwir effeithiol nag oedd hwn. Yr o^edd lluaws o gyf- eillion llenyddol Mr. Williams yn bresenpl ar yr esgynlavvr, a chymmeroifd amryw o honynt ran yn ngwaith y cyfarfod. Y Parch. Mr. Ash, gweinidog y lie, oedd y cadeirydd ar y pryd, ac wrth agor y cyfartod gwnaeth araeth lawuo wir deimlad, ac yn amlygu drwyddi y parch mwyaf tuag at Mr. Wil- iams, a gofidiai yn fawr-fod ei ymadawlad yn cym. tneryd lie ar adeg oedd yn galw cymmaiht am ei gynnorthvy a'i gyng^orron ohd HawenycHai fod ei argoelion dyfodol yn gyfryw ag a fyddaiyn debyg 0 agor maes helaetbach o'i flaen, ynyr hwn y gallai fod yn f,wy defnyddiol ioew.n cylcll.pviy..ie,ach ac eaugach. Yna galwodd ar Mr. Cheetliaui i gyf- lwytio i Mr. Williams, fel arwydd o barch diffuant y cyfarfod, a'i gyfeillion yn gyflfredinol, nifero gyf- rolau hardd wedi eu haddurno yn y dull godidocaf. Yn eu plith yr oedd The Lays of the Holy Land,' yn cynnwys oddeutu deg a thriugain o'r darluniau mwyaf ysblenydd. Hefyd, Keat's Poetical Works,' wedi eu haddiirno a 120 o ddariuniau ar ddur. Y mae y rhai hyn yn gymhwys i ddrawing- roorn tywysog. Siaradai Mr. Cheetliam yn y modd mwyaf parchus a chyfeillgar am Mr. Wil- liams, a gofidiai uwc.ilaw dim ymadroddion a allai dd'efnyddio fod y cyfeillgarwch cynhes a chalonog eedd wedi flynu rhyngddynt am gynnifer o flya- yddoedd ar gae) ei wahanu (disturbed). Ond gwyddai y purliaai hyth yn ei ry ri pa le bynag y hidden Rhagtuuiaeth yn gweled yu dda eu gosod. \"11 enw y cyfeillion oedd yn bresenol, cyflwynodd y Ilyfrau i Mr. Williams yn nghanol cymmeradwy- aetb a dagrau y gynnulleidfa. Mr. Williams, mewn araeth hyawdl a thoddedig, a-gydnabyddodd y rhodd werthfawr hono, a sicrhaai y by(Idai hyd ei fedd yn falch o gofio am eu caredigrwydd annys- gwyliudwy, dall y flithamgylchiadau gofidus, a'r angenoctyd oedd mor drwm yn eu plith. Yr oedd yn amlwg ei fod yn gorfod ymegnio hyd yr eithaf 1 beidio cael ei crrchfygu gan ei deiinladau. Siarad- odd Mr. Kirkham yn hyawul a pi) arc bus iawn am Mr. Williams fel dyn, llenyddwr, a Ghristiou, a gobeithiai y byddai pob llwyddiant yn ei ddilyn yn ei swydd newydd, a sicrliaai y byddai i ddymun- iadau goreu phwh a'i hadwaenai i'w ddilyn i'r man yr elai. Crybwyllai y hyddai iddo ef gael cyfleus- dra arall i gyfarfo'd Mr. Williams, pryd' yr oedd boneddigion y dref yn ei wahodd i giniaw ond gailai yn hawdd ddytalu y byddai vr aualygiad ca. lonog o'r teimladau mwyaf parchus ya y cyfarfod hwn yn fwy derbyniol ganddo na dilll a allai gym- meryd He mewn man arall. Yr oedd y cor wedi parotoi darnau hynod bryd- ferth a phriodol i'r amgylchiad, ac yr oeddynt yn canu yn nodedig-o dda. lihoddwyd jr diolchiadau arferol i'r cadeirydd, y y cantorion, ac ereill, a therfynodd un o'r cyfarfod- ydd mwyaf effeithiol ac adeiiadol a gafwyd eiioed yn y lie hwn. < Fel hyn y mae'r inscription ar un o'r cyfrolau, wedi ei ysgrifenu yn fedrus:- .i This volume is presented to-Mr. William Wil- liams, as a sincere acknowledgement of his sterling worth and Christian usefulness,- by members' and friends of the congregation and school of the Particular Bapttst Church, Cross Leech-street, Stalybridge. ji-ut!), b*ish>u i November 29th, 1862." .I. a > GOHBB¥0J). n ■■ •

f!i SEION, BRYNMAWR.

Y LLOFRUDDIAETH YN YSTRA0-…