Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Myfyrion a Chaneuon Maes y Tan. [Ysgrifennwyd ar Faes y Frwydr yn Ffrainc. ] Gan DYFNALLT. 7 Copi, 6/ 14 Copi, 12/ Cyhoeddedig gan W. M. EVANS A'l FAB, Swyddfa Seven Cymru, Caerfyrddin. SOAR, MERTHYR. CYNHEWR. Cyfarfodydd Pregethu NeiUtuol yr eglwys uchod nos Fercher a dydd Iau, Hydref yr I7eg a'r l8fed. Gwasanaethir gan y Parch. J. J. Williams, Treforris, a'r Parch. J. Nicholas, B.A. (B.), Castle-street, Iylundain. Pregethir gan y ddau nos Fercher a nos Iau am 7; gan y Parch. J. J. Williams am 10.30 bore Iau; a chan y Parch. J, Nicholas am 2.30 dydd Iau (Pregeth Saesneg). Seion, Pontypridd. DERBYNNIR pob gohebiaeth ynglyn a L Supplies, &c., gan yr Vsgrifennydd- GRIFFATH DAVIES, 4, Parade, Pontypridd. PWYLLGOR Y GRONFA. CYNIIEWR y Pwyllgor nesaf yug nghapel yr tiniiib-vnwv- r, lalldrilldOd, am 2,30, dydd Merchcr, Tachwedd i4eg. Anfoner pob gohebiaeth yn ddioed i'r Ysgrifenyddion. H. M. HUGHFS, Ysgn. W. G. OWEN, sgn. MYNYDD CARMEL, RHYMNI. CYNHELIR cyfres o gyfarfodydd arbennig ynglyn a Sefydliad y Parch. D. Overton, Bethania, Dinas, fel gweinidog ar yr eglwys uchod Sul, Llun, Mawrth, Mercher a Iau, Hydref 28ain hyd Tachwedd laf. Disgwylir i wasanaethu yn y cyfarfodydd uchod y Parchn. Rhys D. Jenkins, Gosen; R. E. Peregrine, B.D., Rhymni; D. G. Evans, Penygraig T. Tudor, Ebbw Vale; J. Oradoo Owen, A.T.S., EbbwVale; Owen Williams, Brynmawr; F. Surman, Tredegar; Gwilym Rees, M.A., Merthyr T. E. Williams (B.), Rhymni; a J. R. Salmon, Pontlotyn. Bydd y oyfar- fod nos Lun am 6 o'r gloch yn Gyfarfod Sefydliad. Llywyddir gan Mr. Joseph Price, Rhymni. Estynna yr eglwys wahoddiad cynnes i weinidogion a lleygwyr y oylch, ac eraill fedrant fod yn bresennol. CYFAILL.

AT EIN GOHEBWYR.

._._-_,_- I NODION.I