Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

MN^tM&Et.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MN^tM&Et. ODDIWRTH Y PARCH. M. J. MILLS. Yr oedd yr eglwysi Cymreig a Saesneg, perthynol i bob enwad, yn yr ardal hon yn awyddus iawn am i Mr. Roberts ddyfod yma i gynal cyfarfodydd diwyg- iaflol, ond yr oeddem yn ofni na fedrai ddod am |<J.| w^hiiagEtti- 6tld ^il sydyn ac annisgwyliadwy nos Fawj-thy.:Ciiw,et. • Ri pi wyth^o'f Mloch f nos, dyma genadwri dros y Tet'eplione o Dowiais yn ein hysfjySti y byddai Roberts yma nos dranoeth. Yr oedq y newydd yn dderbyniol iawn, ac anfonwyd hysbys- rwydd i'r eglwysi ar unwaith. Yr oedd dyfodiad y diwygiwr o dan y fath amgylchiadau yn meddu ar arbenigrwydd neillduol, ei ymddangosiad cyntaf ar ol ei seibiant yn herwydd afiechyd, yn dyfod yma yn hytrach nag i Gaerdydd, &c. Ni ddisgwylid ef yma cyn y tren haner awr wedi pump yn y prydnawn, ond gyda'r tren haner dydd dyma dyrfa o bobl ddi- eithr yn cyrhaedd, y bobl ag oedd wedi arfaethu cael gafael ar Roberts yn Caerdyd^ ac yn ddios ni wel- odd yt ardal hon gynifer o ddieithriaid gwahanol 7/lcdyctcl et;|o§d ft'f. blaeiij a darfu i aelod- au y gwahanol egiwysi eniil iclQyfti gu huiiaiii glod anarferoi am eu parodrwydd i letya, a'u caredlgrwytld siriol a chalonog, nid oedd neb yn ymesgusodi ond pawb yn barod i osod eu hunain i anghyfleustra er mwyn bod yn dyner a charedig wrth y dieithr. Nis gwyddom am ddim allai sicrhau hyn ond crefydd. Yr oedd yma Ysgotiaid, Ffrancod, Germaniaid, Gwyddelod a Chymry amryw o'r Gogledd, a gweddus yw dweyd fod ei hymweliad a'r gwahanol deuluoedd wedi gadael arogl hyfryd iawn ar ei ol. ,r, ,C$fwydfcyfarfodydd diwygiadol yn y prydnawn gyda'r dieithriaiiJ, yi" oSSd y,. gweddiau yn ddvvys iawn, a'r gwlith nefol yn disgyn yn fasol af feawb; Cynhaliwyd y Cyfarfod hwyrol yn nghapel Dinam (M.C.) Yr oedd y capel yn orlawn ymhell cyn amser dechreu a chyn i Mr. Roberts gyrhaedd tua pum munyd i saith yr oedd y cyfarfod yn ei lawn hwyliau, a nodweddid y darn yma o'r nos gan weddi hynod iawn gan gyfaill o Pontycymer, sydd wedi ei drwytho gan Ysbryd y Diwygiad, yr oedd y weddi mor daraw- iadol o ran ei chynwys, ac yn cael ei offrymu mor afaelgar, fel yr oedd pawb yn teimlo oddiwrth ei dylanwad, dyma yr adeg y bu mwyaf o arwyddion allanol o gynhwrf mewnol. Yr oedd y rhai nad oeddynt yn deall yr iaith megis wedi eu syfrdanu. Darfu i Mr. Roberts ddechreu siarad yn union wedi dyfbd i fgwii. Awgrymti yr ydoedd nad oedd y Cy- Mffod £ i§o!? mt)f f$w etc effeithiol ag y dylasai fod, 3 .oyfla 8ed.d pyfeifiad gi sylwddati bob tro y siafad- odcf; afiog j, dii' uwcli et ltiwyn i'f Ysbfyd (ild.fi gael cyfle i arddangos ei aliii mewii niodd itiwy gtyirius. I Dyma y safbwynt oddiar ba un i farnu gweftfi y y 11 cyfarfod, oherwydd nid oedd nifer y dychweledigion ond ychydig yn yr oil gyfarfodydd. Llanwai Evan Roberts y safle o Idealist Ysprydol—dywedai drwy yr oil wasanaeth Dring i fyny yma." Gosododd bwyslais y noson hono ar (a) ansawdd gwir addoliad, yr addolwr i ymgolli yn y canu a'r gweddio, &c., fel na fyddai yr addolwr yn ymwybodol o'r bron o'r hyn oedd o'i amgylch. (b) Darluniai fod pob gwir Grist- ion yn wir genhadwr-yr iachawdwriaeth i'r dyn ei hun yn fendith mor anhraethol werthfawr fel na fedr fod yn ddistaw wrth arall am dani. (c) Pwysleisiai ar ufudd-dod llwyr a pharod i gynhyrfiadau yr Ys- bryd deallai fod ugeiniau yn yr odfa yn nacau gwneyd hyn. Mewn atebiad i apel o'i eiddo, darfu i amryw godi i fyny i adrodd adnodau, penillion, a phrofiadau. Yr oedd Mr. Roberts yn cael ei fawr foddloni yn y ffaith fod y cyfeillion yn gollwng eu hunain yn rhydd at alwadau yr Ysbryd. (d) Tua diwedd y cwrdd danghosai fel yr oedd cariad yn wraidd i holl weithrediadau y Credadyn, darllenodd rhanau o'r xiii. o i Cor, gan wneyd sylwadau miniog wrth fyned rhag ei flaen. Felly teimlem ein bod yn gadael y cwrdd a'n syn- iad am y bywyd Cristionogol wedi ei godi i level uchel iawn, a hyny mewn canlyniad i anogaethau cenad ag oedd yn amlwg wedi deall y ffordd i osod ei hun yn hollol agored i'r nerthoedd ysbrydol weith- redu ynddo a thrwyddo. Yr oedd y cyfarfod not, lau yn nghapel y Bedydd- Wyr yh fwy llewytchus a. hwyliog. Yr oedd Roberts ei hun yll ymddangoS yn fwy boddlonol, a thaflai y gynulleidfa yn gyffredinol ei hun i addoli yn fwy brwdfrydig. Yr oedd y cyfarfodydd dydd lau yn wlithog iawn. Un elfen ag a roddai drydan byw yn y rhan fwyaf o'r cynulliadau ydoedd tystiolaeth amryw o'r dychwel- edigion diweddar parthed eu troedigaeth. Yr oedd dau o'r cyfryw yn amlwg iawn yr oeddynt wedi byw bywyd annuwiol iawn, ac yr oedd pechod wedi gosod ei nod arnynt. Yr oedd yn hawdd darllen ar eu gwynebau eu bod wedi bod yn arwain gyrfa lygredig. Ond yr oeddynt wedi cael troedigaeth drwyadl iawn. A gwnaethpwyd pob peth yn newydd" oedd eu profiad. O'r blaen nid oedd pall ar eu dyhead i daflu anfri ar ddydd Duw, ar lyfr Duw, ac ar bobl Dduw; ond erbyn hyn dyma bethau eu gorfoledd. Nid oedd y Sabbath yn awr yn dod yn ddigon ami: carent iddi fod yn Sul bob dydd, a llyfr Duw yn wir fara y bywyd ganddynt; ac yr oeddynt am fyw yn awyrgylch gweddi. Yr oedd eu geiriau yn syml a plilentynaidd, ond teimlai pawb fod yr Ysbryd Glan wedi cipio y rhai hyn o'r gyneuedig dan. Nid rhyfedd fod pethau fel hyn yn tanio y gynulleidfa i ganu Diolch Iddo," Songs of praises," Pen Calfaria," &c., mewn hwyl wresog. Y mae yn llawenydd genym fod Evan Roberts wedi ymweled a ni: y mae yr eglwysi wedi cael adnewydd- iad a symbyliad i bethau uwch. Nid ydym heb deimlo y gallasai y cyfarfodydd a gafwyd fod yn allu mwy pwerus, pe bae aelodau eglwysig wedi gallu hunanymwadu fel ag i adael i wrandawyr a pliobl ddibroffes gael cyfle i ddod sipLA ddylanwad y Diwyg- iwr ond yn lie hyny yr oedd y capelau wedi eu llanw 9, chredijiwyp, a'¡: rhai oedd hlib dderbyn Crist yn. 1 goffod ymfoddloni ar wthio i mewn i gymydogaeth y afws fifeti'r seddati olaf, Yr oedd yn anfantais hefyd gari nsld bedd Mf; Evan Roberts yn ymweled a'r over-flow meetings,' felly yf oedd y dynfa i'r capel lie byddai ef yn troi yn anghysuf aS annhrefn. Yr ydym yn diolch i Dduw am y Diwygiad, gaÜtvcddlO ar iddo ddyfod eto yn fwy grymus i'n plith.

SABBATH YN Y BONTDDU.

------Y DIWYGIAD YN NHRfHARRiS,…

Y DIWYGIAD YN FFESTINIOG.