Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHAI O. Lyfrau Diweddaraf HUGHES A'l FAB. WREX AM YN AWR YN BAROD: 1/- Y PORTH PRYDFERTH ac Ysgrifa eraill: gan AvriTiioros. GydaDarhm.ua "Tlws ei ddiwyg. tlysach ci gyuwysiad puro cbwaeth, eangu gwybodaeth a gwella y galon."—Yr Athraw. < BOB LEWIS (brawd "Rhys Lewis"— Daniel Owen) a'i Gymeriad: gan y PARCH. HENRY EVANS. Gyda Darlun. "Dylai fod yn help i bobl ieuainc i ffurflo a chadw cymeriad," Yn y Wasg, yn barod yn fuan: 1/6 I'R AIFFT AC YN OL: gan y PARCH. D. RHAGFYR JONES, Treorky, gyda Rhag- draeth gan y Parch. Elfed Lewis. Gyd Darluniau. Oc. OWEN G LYNDWR: ganL. J. RoBZMt, M.A. Gydag amryw Ddarluniau. NEWYDD El QYHOBDDI: 3/6 BREUDDWYDION Y DYDD mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith: gan y PARCH. J. J. ROBERTS (Iolo Carnarvon). Gyda 10 o Ddarluniau. Llian Hardd. Llythyr- enau Aur. "NI cheir yn marddoniaeth neb Cymro, fwy o gyfoeth, fwy o urddas, fwy o fawrhydri, na mwy o angerddol- rwydd meddwl ac iaith."—Yr Herald Cymraeg. D. S.—Mae falwad mawr am y Gwaith, ni fydd copi i'w gael wedi gweithu allan yr argraffiad hwn, felly os am sicrhau copi o Lyfr un o Feirdd mawr ein Cenedl" fel y geilw Anthropos yr awdwr, anfonwr am dano ar unwaith. WGT7 o LYFRAU 3/6, Copi o bob un (Cludiad Rhad) am P.O. 20/- Yr oil mewn Lllan. f| « Cofiant a Phregethau y Parch. <1 /la David Charles Davies, M.A.: 11/U gan y PARCH. E. WYNNE PARRY, M.A. Gyda Darlun. yr Yr Eglwys, ei 5acramentau all Gweinidogaeth: gan y PARCH. W. JAMES, M.A., D.D. Cofiant y Parch. Herber Evans, D.D.: gan y PARCH. ELFED LB-wia. Gyda Darlun i'w Fframio. TTraethodau (Jenyddol Dr. Ed- y wards o'r Bala. Gladstone, ei Fywyd a'i Waith: gan y PARCH. GRIFFITH ELLIS, M.A. Darluniau Ysblenydd. am Bywyd a Gwaith Henry Richard, A.S.: ga.nELEAZAR BoBERTg. Gyda Ofa I Darlun i'w Fframio. Cr H| s Pedwar Cyflwr Dyn: gan y PARCH. T. BOSTON. Cynygiad y Tymhor. "W Fel arfer yr ydym yn gwneyd CYNYQIAD NEILLDLOL. Lly>fr £ 2 am 25/=! 5 o Oyfrolau Hylaw I BYri!? 068 on^ Set i'w gwerthu am 25/" ddant yn cael eu Gwerthu Allan ar unwaith. eai hyny bydd y Pris fel arfer, £ 2. ^Cyfle Digyifelyb i Sicrhau Copi o'r ESBONIAO I)eif v* ^ob^9aidd a argraffwyd yn y Gymraeg. hwn ei Dir ar ei Deilyngdod. eraTnfxnodd yr Awdwr dros 250 o Esboniadau b0v i ddwyn i mewn i'r Esboniad hwn S°lygiad gwerth sylw. y Deonglydd Berniadol AR TR. testament a'r newpdd: Qan y Parch. JOHN JONES (Idrtsyn). ^nffurt'Taa Cyfrol wedi eu Rhwymo yn ir/11 Sri7^ ac yn neillduol at yr achlysur, ^ylan ^rer^eva,nt» Llythyrenau Aur Extra, arol, Setiau Cyflawn yn unig. 25/- Arian Parod. 5 On i°r>y C>T"7giad hwn yn Gyfyngiedig Dghvn+ipany8grilwyr y derbynir eu Henwau Cyrfrvot ^ennyi^ ni yn uuiongyrchol, neu Uuosog yn gwahanol ardal- ytt-f ¡amser,y Cyntaf R Enfyn fyddy 2*S)faSlhtFuU?ch «weler dlmanaeyMilotdd BRYSIWCH I I geiso potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, cyn i'r /» Anwyd fyned yn waeth, Cough Mixtu re. HUGH DAVIES )AVIES, E MACHYNLLETH. V9^ 13J¿d.a2/9ybotel. -dLJ I DAVIES'S COUGH MIXTURE. At Beswch, DAYIES'S COUGH MIXTURE, Anwvd DAYIES'S COUGH MIXTURE. AQTL DAYIES'S COUGH MIXTURE. IISL"7 DAYIES'S COUGH MIXTURE. -BroncnitlS, DAVIES'S COUGH MIXTURE. Pas, Crygni, DAVIES'S COUGH MIXTURE. Influenza. PEIDIWCH Cymeryd eich twyllo gan unrhyw efelycbiad o DAVIES'S COUGH MIXTURE Y mae llu ya y farchnad. GOFALWCH Fod y liegd. Trade Mark yn y golwg ar y Wrapper. NID FDYW DiVIES'S COUGH MIXTURE Ymhlith y darpariaethau hyny f-ydd yn cael eu har- gymhell at BOB AFIECHYD, ond yn unig at Anhwylderau Y FREST, MEGIS Anwyd, Peswch, Asthma, Pas, Crygni, Bronchitis, Caethdra, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed. ISic. a 2s 9c. y Botel. Y mae y pt teli 2s. 9c. yn cynwys mwy na thair o'r rbai lle:af. PESWOB. Nid rhaid i DAVlESS COUGH MIXTURE wnh ganmoliaeth, y mae v edi bod o flaen y cyhotdd er ys blynyddau, ac y mae y percbenog drwy draul a 11afur di-ildio, v, cdi ei berfleithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfyddiad gwerth- fawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhydd- hau y phlegm, yn clirio y llais, yn cynesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MlXTUIiifi yn y ty. Bydd pob dyn yn fcddyg i'w deulu at holl anhwylderau y gwddf a'r fiest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. BETH YDYW SARZME" 7 MEDDYGINIAETH AT SICEHAU eROEN :AeH A QWAED PUR SarZme SARZINE" at Buro BLOOD MIXTURE. Gwaed, Good Health depends on Pure Blood. I PimnlM Sarzine Blood fixture.— x luipioo Hgjfjj The marvellous Cure for Scurvy,Eczema, 1h Blackheads, S ire Eyes, Scrofula and V«f a ES31 Boil9. Cleanses the Blood from all Im- ^S; purities, removes Eruptions, BlotcheB, K^8 and Pimples from the Skin. Doluriau, By all GhemUti, 7//J <6 2j6 per Bottle. l'y Scurvy, Bp! See that you get SARZINB HUGH DAVIES, Chemist, Eczema. MACHYNLLETH. 'as.m TO MOTHERS.—Mrs. Winslow's Soothing Syrup has been used over fifty years by millions of mothers for their children while teething with perfect success. It will relieve the poor sufferer immediately. It is pleasant to taste; it produces natural quiet sleep, culld 'rom Pain> and the little cherub & but?on•' •» §Mae rhaid myned QWAED Y Gwaed yw'r Bywyd Y Gwaed yw'r Nerth Y Gwaed yw Pobpeth Y mae pawb—y cLwi yn eu mysg-ynagored i nifer fawr o glelydau. Paham felly ? Am fod Anmhurdeb yr Awyr, Anu.hunkb y Dwfr, Aimihurdeb Bwydydd ac Anmhurdeb petbau ^mgylchynol yn creu An- mhurdeb y GWAED. A phan bydd y G WAE D yn cael ei lygru 111 v. euwyno, mae yn gwueyd yn bosibl 1 SCURVY T A RD1) 1 ANT A U Y CROEN RASH PENDDYNOD CORN WY DON ECZEMA LLYGRIADAU COESA U CLWYFEDIG RHEUMATISM NEURALGIA A 110 o Glefydati eraill y Corff a'r Ymenydd, i rathro ar walianol rauau o'r cyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r clefydau ag sydd yn blino yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yn BUR. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S BLOOD PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR: 0::?- Mynwch Heb -We weled ilun hyny y Galon Twyll ar bob box. ydyw. Os byddweh yn dioddef oddiwrth DOLUR PtèN DIFFYGTRAUL POEN Y CEFN BILIOUSNESS GWYNT ISEL YSPRYD AFU DDRWG CORFFRWYMEDD NERVES EGWAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'3 BLOOD PilLS yn cael effaith noiongyrrhol ar y GWAED. ao ar yrr holl gyfansoddiad. J Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gau bob ChI mist a gwerthwyr Patenf Medicine am Is lie, 2s 9c., 4s. 6c., neu danfoner en ?ivp « SLA,N,PS cveu P- °- at jAC0B HUGHES, Cardiff' tunng C1>emist, Penarth, PvODDASOCH CHWI BRAWF AR GOMER'S BALM? ELI AT BOB CLWYI. Mae GOMER'S BALM yn iachau, braidd yn wyrthiol boll glefydau allanol y corff, megis Clwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Penau Crachlyd, Lygt- ladau Plant a Benywod, Piles, Dwylaw Toriadol, Malaethau, I arwdden, Crafu, Gwynegon. At Goesau Drwg Does dim o'i fath, Rhoddwchfbrawf arno. Gofvnwch> am GOMER'S BAtM," a mynweh weled enw JACOB HUGHES ar bob box, heb hyny twyll ydyw Ar werth ganbob Chemist a Stores am Is. lie neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at JACOBS PenS' CMdfftS' ,L'D,S" Manufactruing Chemi8t** Penarth. Cardift.