Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLYFRAU! LLYFRAU! LLYFRAUl

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLYFRAU! LLYFRAU! LLYFRAUl CROWE'S special offer of Welsh Books, for a short time only. Order at once. Post paid. Y Geiriadur Ysgrythyrol, ynghyda Dajrluriiau, gan y Parch. Wm. Davies, D.D. Dros 1,000 o Dudalen- au. 16s. am 8s. Darlleniadau Sabbothol Darluniadol, gan y Parch. W. Owen. Darluniau amryliw, gydag ymylon aur. Cyhoeddedig am 12s. 6c., am 5s. Geiriadur y Beirdd, a Chyfrinach Ynys Prydain, gan lolo Morganwg. 7s. 6c. am 3s. 9c. Gweithiau Dewi Wyn o Eifion, sef Blodau Arfon"- gydag atodiad helaeth, yn cynwys ei weddillion llen- yddol, a banes ei fywyd, gan Cynddelw. Llian, gwerth 5s. 6c. am 2s. eto, gydag ymylau aur, 3s. Gweithoedd Cawrdaf, gydag atodiad. Y Bardd, y Meudwy Cymreig. Cyhoeddedig 4s. 6c. am 23. Rhyddid yr Ewyllys, gan Jonathan Edwards, D.D. Dros 400 o dudalenau. Cyhoeddedig, wedi ei rwymo, 4s. am 2s. amlen, is. Pechod Gwreiddiol, gan Jonathan Edwards, wedi ei rwymo 2s,; amlen zs. Pregethau, Darlithiau, &c., gan y Parch. D. Powell. Cyhoeddedig, wedi ei rwymo, 4s. am as.; amlen is. Gwaith Ieuan Brydydd Hir, gan D. Silyn Evans. Dros 300 o dudalenau. Pris 4s. wedi ei rwymo, am is. 6c. Amlen is. Yr Awenydd, sef Casgliad o brif Gapiadau Gwyn- edd a'r Deheudir, o gyfansoddiadau awduron hen a diweddar. 2s. 6c. am is. Ty Tad Iesu. Golygiadau Ysgrythyrol. Cyhoedd- edig 2S. am is. Llyfrau Cyhoeddedig am 3s. 6c.; 3s.; 2s. 6c.; 23. • is., yn cael eu cynyg am 7c. yr un, yn rhad trwy y post:- i. Agoriadau'r Ysgrythyrau, Parch. W. Davies. 2. Deunaw o Lyfrau Ceiniog. Humphreys, Carn- arvon. 3. Y Dyddlyfr Cristionogol, gan John Jones (Idrisyn). 4. Prif Egwyddorion Amaethyddol, gan Profieswt Henry Tanner. 5. Y Garddwr Cymreig, gan R. M. Williamson (Bardd du Mon). 6. Atodiad i Blodau Arfon, gan Dewi Wyn 0 Eifion. 7. Ehediad y Meddwl, gan William Thomas, 0 Gaergybi. 8. Buddugoliaeth y Groes, gan Llew Llwyfo. 9. Awdl y Beibl, gan Gurnos Jones. 10. Pryddest ar y Beibl, gan y Parch. John Jones. 11' Welsh Airs, by Edward Jones. 12. Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, i88o4 Please note address — CROWE, THE MARKET, WREXHAM.

Advertising

Advertising

Y DIWYGIAD YN FFESTINIOG.