Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

BARGOED A'R CYLCHOEDD. -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BARGOED A'R CYLCHOEDD. Mae yn llawen genym ei'ch hysbysbn nad ydvw y gwaith da a. ddechreuwyd yn y dyffryn hwn flwyddyn yn ol, mewn cysylitiad a'r Ysgol Sabbothol yn ein plith fel Enwad, ddim yn myned yn ofer. Mae yn hyfrydwch genym fel eglwys yn y lie uchod weled y fath ddelfroad trwy yr holl Errwad am ddiwygio a dwyn yr Ysgol Sul i tod yn alln mwy effeithiol a llwyddianos. Mae y gwabanol Gymanfaoedd a Chyfarfodydd Ch wavterol sydd mor llwyddianns trwy y De a'r Gogledd yn anfdangosiad amlwg fod yr Ysgol Sul y-o myned ar gynydd cyflym yn ein plith. Gwelaf yn y newyddiad- nron fod cryn sylw yn cael ei wneyd o'r hen seiydli&d daionus gan wabanol enwadau ein gwlad. Gobeithio fod y lien drwchus o anystyriaeth adfaterwch a fa er's blynyddau lawer yn cuddio ei gogoniant prydf^rth o olwg llygad dyledswydd yr eglwysi erbyn hyn yn dechreu cael ei symud, ac y daw ein Henwad beliach fol un gwr i deimlo, fel yn y dyddian gynt, fod angen am ei chodi yn amiycach i sylw yr eglwysi a'r byd, ac i weithio yn fwy egniol o'i phlaid. Mae syched yr oes am wybodaeth gyffredinol yn eynyddn, a'r manteision l w diwallu yn dyfodyn fwy bob dydd a thra y mae addysg yr ysgolion dyddiol yn tanwi. cywir, a threfnns, y mae addysg yr Ysgol Sabbothol mewn llawer o'n heglwysi yn arwynebol, llac, ac anhrefnus. Ni fn adesr erioed yn hanes yr Eglwys a mwy o sylw yn cael ei dalu i wybodaeth Feiblaidd na'r adeg breseno!. Ni fu esboniadaeth Ysgrythyrol hefyd erioed mor berffa/th fel y mae genym fel deiliaid yr Y sgoI Sabbothol bob mantais i ddeall ysfcyr geiriau Duw. Gobeithio y bydd holl ysgolion Gogledd Morganwg yn dal ar y cyfleustra ?? j °„u "*aen 1 barotoi gogyfer a'r arboliad yn nechreu Hydret. Da genyf ddyweyd ein bod fel Ysgol Sabbothol weli cael cyrarfodydd llewyrchns iawn i'r amcan uchod y Sabboth cyn y diweddaf. Am 10 o'r gloch yn y boren, dechreuwyd trwv ddarllen a gweddio gan Mr Isaac Brown. Ion gan y plant, dan.arweiniad Mr J. Jones. Plant y dosb irth cyntaf yn adrodd y wyddor Gymreig. j j l ,y °'r r^3n sryntaf o iyfr y plant gan ddosbarth Lewis Powell.. Ton gan y plant. Adroddiad ?*r adnod gyntat yn Efengyl Losn gan ddosbarth W. Protheroe. Miss M. Davies a'i riosbarth yn adrodd fealmxiy. Adrodd Matt. v. 12 gan John Jonea a'i ddosbarth. Ton gan y plant. Holvvyd y plant yn "Hanes lesu Grist hyd 12 oed," o Rhodd Mam," gan Mr E. Davies. Yr oedd yr holi, yr adrodd, yr ateb, a'r canu yn dda iawn, a da genyf weled fad y ddau frawd John Jones ae E. Davies yn ymdrechu cymaint gyda r plant. -Rboddwyd hanes llafur cbwarternl yr ysgol yn bur fauwl a ehryno gan Mr E. Davies, yssmfenydd yr ysgol. Dangosodd fod cynydd amlwg wedi bod yn rhif yr athrawon, yr athrawesan, a'r ysgolheisrion, a bod cynydd mawr yn i!a' ur yr ysgol. Cafwyd anerchiadau effeithiol gan Mri B. Evans a J. Williams, yr arolygwyr. Terfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan Mr Evans. Am 2 o'r gloch, cynaliwyd yr ysgol, fel arfer. Am 6 e'r gloch, dechreuwyd gan Mr E. Davies. Amrywiaeth ar yr offeryn gan Edmund Davies. Penod gyffredinol gan blant yr yssol, ac holwyd hwy yn hwyliog iawn gan Mr E. Davies. Ton," OnwarJ, Christian soldiers." gan y cor. Adrodd Deut. xxxiv. gan ddosbarth Mrs Wiliams. Adrodd Sal » i. gan y gwragedd yn hynod o dda. Ton, Tell me the old, old atory," gan y cor. Adrodd Gen. v., gydag holiadan ac atebion, gan Evan Davies a'i ddosbarth. Gwyliau luddewig gan J. Jenkins a'i ddosbarth. Ton, "Pe meddwn aur Pern," gan y cor. Thomas Jenkins a'i ddosbartb, Llyfr yr Actan holiadan ac atebion. Anerchiad da ac ymarferol gan Mr D. Williams, diacon hynaf yr eglwys, ar Hanes yr Ysgol Sabbothol am y 30 mtynedd diweddaf yn Awstralia." Adrodd Jonah i, gan Mrs Protheroe a'i dosbarth, gydag hoi adau ae atebion. Ton, Crng-y-Bardd," gan y cor. Y tabernacl a'i wasanaeth" gan J. Williams a'i ddosbarth, gydag holiadau ac atebfcn. Adrodd loan vi. 1-27 gan John Evans a'i ddosbarth, gydag holiadau ac atebion. Ton, St. Andrews, gan y gyrmlleidfa yn etIeithiol iawn. Anerchiad gan Mr Jonathan Williams, yr hwn a ddy. wedai ei bod yn dda ganddo wele y f,th ddeffroad yn eu plith fel Enwad trwy Gymru y dyddian hyn o blaid yr Ysgol Sabbothol, a'i bod vn gysur a llawetiydd mawr iddynt yn y Bargoed weled nad yw y cylch- lythyrau a anfonwyd i bob eglwys erwy y wlad weii myned yn ofer. Fod yr eglwysi yn dechreu ymaflyd yn y gwaith o ddifnf, yn neiilduol felly Ysgolion Cyf- undeb Gogleddol Morganwg. Cafwyd Sabboth hyfryd, a'r cyfarfodydd goreu a gafwyd erioed mewn cysylltiad a'r Ysgo! Sabbothol yn y Bargoed. Mae yn hyfrydwch genyf weled gwedd mor lewyrchns ar yr achos Annibynol yn y lie. Y Llun canlynol, cynaliodd Ysgol Calf aria, yn y lle uchod, ei gwyl de flynyddol, pryd y cafwyd go'ymdaith hardd trwy heolydd y lie gan 200 o dde liaid yr ysgol, a chanwyd amryw donau o dan arweini?d Mr J. Jones. Am 3 o'r gloch, yn yr Assembly Room, eisteddodd 350 i fwynhau eu hunain o'r danteithio ) a barotowyd ar cu cyfer gan Mr Evan Davies, Bargoed. Gwasanaethwyd Sr wMr TWT1 gan Mrs Griffiths dfweinidog), Mrs D. R. Wilhams, Mrs L. Jones, Mrs D. Griffiths, Mrs W. Davies, Misses F. Evans, M. Rees, W. Davies, "AM,T*XT J1, Rees» L. Williams, Mrs Jones, Mrs Howard, Mrs Thomas, Mrs Griffiths, a Mri B. »• »• *»»—. • ™'inbarn\^e',enu di^0fni- aethant i gae Mr Phillips Tir enhunain. Cafwyd tywydl dymunol, ac arwyddion amlwg fod pawb wedi eu llwyr foddloni. GOHBBYDD. GOHBBYDD.

Newjiclciion CyffredinU.

Advertising

----..---A DDARLLENO, CYDYMD…

OS CYDYMDEIMLO, CYNORTHWYO…

Y PARCH E. R. LEWIS, AMERICA.