Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

CYMANFA DDIRWESTOL DEHEUDIR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYMANFA DDIRWESTOL DEHEUDIR CY,ARU A MYNWY. CYRODAU BLYNYDDOL. At Olygydd y Tyst. SYR,—Yn ol Pich HYCAWS^dd arfero', byddwch cyotal a cl yhoeddi y llinelhu hyn yn eich rhifyn nesa'. Gwahnddir pob Eglwys a phob Cymdeithas Ddir- westil, Teml, Gobtithhs Cymdeitbas y Mel ched- oen aral—i henodi Cynr/cbi >1 wyr i'r Gymanfa ynel r yo Bethel Newydd, Cwmaman, air Gaer- fy ddin. Marcher a Iau, Hydref 26ain a'r 27ain, 1904. D dd Mercher cynelir Cyfar'od y Gynghor am 1 o'r =;Ioeh, a nifer mawr o Gyrddau Cyhoeddus trwy y cylch am 7. Boreu Iiu, Cyfarfod Gweddi am 9. Y GYNADLEDD FLYNYDDOL am 10 a 2 (i'r bon y croesawir boll gyfeillion Dirwest) GOI y m- daith a Cbyrddau Cyboeddusi ganlyn. Cynadledd y Merched am 2.30, ya nghapel y Bedyddwyr. D trperir ymborth a llety i holl Aplodau y Gym- aota ddanfocant eu benwau, &3., gan nodi a fydd angen llety, i Mr J)hn Powell, Brunant Farm, Glanaman, R S.O., erbvn Llun, Hydref 17eg. Y prif dd I wrnod fvrld I tu, y 27ain. Dysgwylir Mr J )hn Herbert Roberts, A.S. Plenydd Mr Hugh Edwards, Lerpwl; y Parch E. Myrddio Rees, PwFlheli a pLrif aiweinwyr y mudiad yn Neheu- dir Cymru. Ceir Trens o Abertawe (Gorsaf Victoria), i'r Garnant—yr orsaf agosaf, am 7.55 p.m., 9.45 a.m., 2 p.m., a 5.50 p.m. Bydd v Gymanfa eler i yn bwysig iawn y mae cyfeillion Cwmaman, dan arweiniad y Parch J. Towyn Joces, yn gwneyd pob peth er ei ilwydd- iant. Yr eiddoch, &?., W. L. DANIEL. Llywydd. MORRIS MORGAN, Y THOMAS MORGAN, J S**N" Y Swyddfa, Irvonia, 73, King Edward Road, Abertawe, Hydref laf, 1904.

Y DIWEDDAR BARCH T. DENNIS…

[No title]

Advertising

CYFARFODYDD.

Advertising

--____-- -_._-_-'-_..___---DYCHWELlAD…

[No title]